Previous slide
Next slide

Zebranie Członków BIPH

Na zebranie „Izby” został zaproszony Naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami Pan Włodzimierz Drogoś – który przedstawił obowiązujące procedury przy sprzedaży przez Gminę budynków i lokali użytkowych.

Na zebranie „Izby” w dniu 13.01.09 zaproszono Naczelnika Wydział Obrotu Nieruchomościami Pana Włodzimierza Drogoś, który przedstawił obowiązujące przepisy dotyczące sprzedaży lokali użytkowych i budynków z zasobów Gminy. Zasady sprzedaży lokali i budynków ustala „Uchwała Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokali i budynków. Zapoznał zebranych z Zarządzeniem Prezydenta w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali użytkowych. Przedstawił kryteria warunkujące sprzedaż bezprzetargowo, a mianowicie: * 3 lata ważna umowa najmu lub dzierżawy, ” w budynkach, w których zawiązana jest wspólnota, kupujący pokrywa koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży. W oparciu o Zarządzenie Prezydenta –najemca/dzierżawca dokonuje zakupu lokalu zgodnie z prawem pierwszeństwa. W 2008 roku 21 najemców/dzierżawców skorzystało z pierwszeństwa zakupu oraz 1350 mieszkańców. Pan Naczelnik Drogoś przedstawił również dane o ilości sprzedanych lokali użytkowych, które przedstawiają się np. 1999 – 3 lokale, 2001 – 1, 2002 – 19, 2003- 2, 2004 – 19, 2005 – 12, 206 – 16, 2007 – 28, 2008 – 29. Dodał, że ilość wystawianych lokali do sprzedaży zależy od wielkości dziury budżetowej miasta. Zapoznał członków z procedurami związanymi przy sprzedaży budynków oraz przedstawił wykaz budynków z podaniem adresów na, które ogłoszono przetarg. Omówił stosowaną formę sprzedaży warunkowej, której celem jest wywiązanie się kupującego z zobowiązań w zakresie prac remontowo-budowlanych. Pan Naczelnik zaprosił zainteresowanych przedsiębiorców do „Urzędu” gdzie udzieli indywidualnych porad, wskazań. W dalszej części zebrania zastanawiano się nad budową planu pracy „Izby” na 2009 rok, który w pierwszej kolejności powinien uwzględniać potrzeby członków.

Przypomniano członkom, o terminie zebrań, które odbywać się będą w drugi wtorek każdego miesiąca o godz. 18,00. Kolejne zebranie odbędzie się w dniu 10.02.09 /wtorek) – na zebranie zaproszeni będą radni.

Zebranie zakończył Prezes Tadeusz Gapiński, który złożył życzenia noworoczne opieczętowane lampką szampana.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa