Historia Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej

W 1995 roku z inicjatywy Wiesława Wiśniewskiego, Ewy Blaut oraz Jerzego Chojnackiego powstało Stowarzyszenie Inwestorów Krajowych i Zagranicznych, po krótkiej działalności wymienione Stowarzyszenia zostało przekształcone w Bytomską Izbę Przemysłowo – Handlową w Bytomiu.

Celem działalności BIPH jest integracja środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów przed organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej. Kojarzenie partnerów handlowych, informacja gospodarcza, szkolenia i seminaria, przekazywanie informacji o programach pomocowych z Unii Europejskiej i wiele innych działań skierowanych do przedsiębiorców. 

Pierwszym Prezesem Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej była Pani Ewa Blaut. 
Aktywnie działali w Zarządzie BIPH Panie: Bogumiła Kot, Barbara Kulikowska, Beata Kińczyk, Alicja Starzyniec.
Panowie: Tadeusz Gapiński, Zygmunt Wołomański, Andrzej Kruszena, Jerzy Chojnacki, Maciej Deptuch, Klaudiusz Dronia, Krzysztof Forner, Henryk Makarewicz, Adam Dziubosz, Krzysztof Grzelak, Marek Fromeliusz, Marcin Iwanek, Marek Szypułka, Władysław Kohut, Zbigniew Tobor, głosem doradczym służy Pan Czesław Michalak. 

Przez wiele lat Zarząd Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej i wyżej wymienieni zorganizowali wiele ciekawych imprez, z których na szczególną uwagę zasługują: 
– organizacja I i II Forum Gospodarczego miasta Bytomia; 
– I, II i III Kiermasze Promocyjno – Handlowe w Bytomiu; 
– szkolenia w mieście Stuttgart – Niemcy w zakresie marketingu i managmentu; 
– stała współpraca z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego w Katowicach; 
– cykliczna współpraca z firmą „Doradca” Krzysztof Chlebiński z Warszawy; 
– stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym; 
– współpraca z bankami; 
– w ostatnim okresie nawiązujemy dobre kontakty z Izbami Przemysłowo – Handlowymi z Niemiec i Ukrainy, braliśmy udział w spotkaniach gospodarczych w Konsulacie RP w Ostrawie. 

W opracowaniu jest statuetka „Przyjazny Przedsiębiorczości”, nad którą pracuje artysta rzeźbiarz Norbert Jastalski.   

 Opracował: Tadeusz Gapiński

Close Menu