Plan pracy

 Bytomskiej  Izby Przemysłowo-Handlowej w Bytomiu na II półrocze 2016 roku

Zebranie 13.09.2016r godz 16.00
1. Omówienie zagadnień dotyczących II półrocza 2016r
2. Możliwości dotacji unijnych pożyczek dla MSP Ref. Fundusz Górnośląski Katowice.
3. Zagadnienia Rewitalizacji Miasta Bytomia.
4. Sprawy różne,wolne wnioski.
 
Zebranie 18.10.2016r godz.16.00
1. Program spotkania
2. Spotkanie z Zarządem Fundacji Pomyśl o Przyszłości z Nowego Sącza
Temat: Aktywny udział w życiu gospodarczym wspólnoty ekonomicznej jakim jest Państwo.
3. Sprawy różne.
 
Zebranie 15.11.2016r godz.16.00
1. Program zebrania.
2.Tworzenie konsorcjów,spółek celowych,żądań o dużym kapitale finansowym.
Ref.Prawnik – mec.Sawicki
Informacja – szkolenie jest związane z Rewitalizacją Miasta Bytomia i udział bytomskich przedsiębiorców w tym procesie.
 
Zebranie 16.12 – 20.12 2016r godz 17.00
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe Członków Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy udziale władz miejskich,Prezydenta Miasta Bytomia – Damiana Bartyli,Przewodniczącego Rady Miasta – Andrzeja Wężyka.
 
Uwaga:
Plan pracy w trakcie półrocza może ulec zmianie,modyfikacji z uwagi na płynne zagadnienia gospodarcze miasta. Propozycje naszych członków,ważne dla przedsiębiorców wydarzenia,które należy omówić podczas spotkań.
Zapraszam do składania propozycji,wniosków do planu pracy.

PLAN PRACY

                                                                                    Bytomskiej  Izby Przemysłowo-Handlowej w Bytomiu na I półrocze 2016 roku

Część I

PLAN PRACY

                                                                                    Bytomskiej  Izby Przemysłowo-Handlowej w Bytomiu na II półrocze 2015 roku

Część I

Część II

PLAN PRACY

                                                                                  Bytomskiej  Izby Przemysłowo-Handlowej w Bytomiu na I półrocze 2015 roku

I. Zebranie 27.01.2015 r. godz. 16:00

1. Przedstawienie planu pracy na I półrocze 2015 r.

w tym:

  • Omówienie obchodów 20-lecia Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bytomiu.

  • Zebranie bytomskich przedsiębiorców w CH Agora w Bytomiu z udziałem b. Wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka, Janusza Steinhoffa.

  • Podpisanie Umowy o współpracy ze Śląskim Funduszem Poręczeniowym w Katowicach.

  • Nagrody Gospodarcze Prezydenta Bytomia za 2014 r.

  • Prognozy gospodarcze Bytomia przy udziale Prezydenta Miasta Bytomia Damiana Bartyli oraz Prezesa Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji w Bytomiu – Michała Dąbrowskiego.

  • Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu w sprawie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców przy zatrudnianiu bezrobotnych, tworzeniu miejsc pracy.

  • Inne tematy w/g planu.

II. Zebranie 24.02.2015 r. godz. 16:00

Temat zebrania.

1. Przedstawienie planu zebrania.

2. Omówienie przygotowań do 20- lecia BIPH w Bytomiu.

3. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 1. Zebranie 24.03.2015 r. godz. 16:00

1. Przedstawienie porządku zebrania.

2. Spotkanie z Prezydentem Miasta Bytomia – Damianem Bartylą oraz Prezesem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji – Michałem Dąbrowskim w sprawie prognoz gospodarczych Bytomia.

3. Przygotowanie do obchodów 20-lecia BIPH.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 1. Zebranie 21 lub 23.04.2015 r. godz. 12:00

1. Przedstawienie porzadku zebrania.

2. Propozycje Śląskiego Funduszu Poręczeniowego w Katowicach.

3. Spotkanie z b. wicepremierem Januszem Steinhoffem z rządu Jerzego Buzka.

4. Sprawy różne, wolne wnioski

 1. Zebranie 19.05.2014 r. godz. 16:00

1. Przedstawienie planu zebrania.

2. Spotkanie z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego w Katowicach w sprawie wspierania przedsiębiorców – dotacje Unii Europejskiej.

3. Wspieranie przedsiębiorców łącznie z GARR przez WBK BZ Bytom.

4. Spotkanie z Dyrektorami Bytomskich Szkół Zawodowych – Państwową SzkołąBudownictwa,Elektroniki i inne, Moderator – inż. Jerzy Podhajecki

 5. Sprawy różne,wolne wnioski.  

                                                                                                                   

 1. Zebranie 09.06.2015 r. godz. 16:00

1. Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014.

 Za Zarząd

 Prezes Zarządu BIPH

 Tadeusz Gapiński

Close Menu