Previous slide
Next slide

Zebranie Członków BIPH z dnia 18.01.11 r. w restauracji Paula w Bytomiu

SPRAWOZDANIE

Informacja z zebrania:

1. Omówiono i przygotowano potrzeby firm w zakresie szkoleń pracowników w zawodach: konserwatorzy, instalatorzy instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydraulików, elektryków, kafejkarzy i płytkarzy.
Uznano również potrzebę szkoleń o tematyce związanej z zarządzaniem zespołem, grupą pracowników kierowane do brygadzistów i kierowników.
Prezes Firmy Sponsor Krzysztof Gajos przygotował i przedstawił potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, które może wykonać Urząd Pracy. Wykaz potrzeb szkoleń w zakresie podwyższania kwalifikacji pracowników zostanie przekazany do Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Wiceprezes Krzysztof Drobny przedstawił członkom program „ Jessica”, prowadzony przez Urząd Marszałkowski, który daje szanse przedsiębiorcom pozyskania zwrotnych środków na inwestycje na dogodnych warunkach. Poinformował również gdzie należy szukać informacji – strona Urzędu Marszałkowskiego: www.slaskie.pl, oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Ul. Lidonia 46, Katowice tel.327740343/347.

3. Prezes Tadeusz Gapiński poinformował o efektach konkursu „Moja firma-mój sukces” organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy przy udziale członków BIPH w tym można powiedzieć autora pomysłu Krzysztofa Gajosa.
Z inicjatywy BIPH ustalono kryteria oceny i wyłoniono zwycięzcę.

4. Prezes T. Gapiński przedstawił propozycję honorowania ludzi biznesu, ludzi szczególnych, którzy prowadząc biznes mają czas na pasje np. sport, biorą udział w zawodach nie tylko krajowych, zdobywają medale, sławią Bytom, podróżują pokonują przyrodę, mają hobby. Postanowiono, że utworzony „zespół” wypracuje formę i zasady uhonorowania ludzi biznesu.

5. Prezes Tadeusz Gapiński powiadomił członków u przygotowanym spotkaniu z naczelnikiem U.S. w Bytomiu w dniu 25.01.11r, w sali narad Urzędu o godzinie 13.00.

6.Gośćmi zebrania był Ireneusz Szpara Dyrektor Kształcenia Ustawicznego i Pani Krystyna Prokop. Przedstawili zakres działań związanych z edukowaniem dorosłych. Dyrektor poinformował o potrzebie współpracy i BIPH, wynika to jak powiedział z poznania potrzeb przedsiębiorców co do konkretnych zawodów. Uważa, że podjęta współpraca wyznaczy kierunki nauczania, tak aby absolwenci szkoły po zakończeniu nauki mogli rozpocząć pracę.
Wywiązała się dyskusja, padły propozycje, które wskazują na obopólną potrzebę współpracy.

7. Prezes Tadeusz Gapiński powiadomił członków o przystąpieniu do BIPH Pana Jerzego Piątek prowadzącego Beskidzki Dom Maklerski w Bytomiu.

Ustalono termin kolejnego zebrania na 22-gi luty, które odbędzie się w siedzibie „Społem” PSS pl. Kościuszki 9.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa