Previous slide
Next slide

Zebranie członków BIPH w dniu 13.04.2010 r.

Zebranie prowadził Tadeusz Gapiński – prezes BIPH.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy za tragicznie zmarłych – ofiar katastrofy samolotu rządowego w dniu 10.04.2010 r.

Na zebraniu omówiono następujące sprawy:

Przedstawiono nowych członków Izby, tj.

– Firma „Sponsor”, której prezesem jest Krzysztof Gajos,

– Firma EnergoTech-eko, której prezesem jest  Longin Siemlat.

Panowie przedstawili swoje firmy, zwracając szczególną uwagę na przedmiot działalności i w paru zdaniach zapoznali zebranych z ofertą.

Prezes poinformował o woli przystąpienia do BIPH następujących firm:

 

– TOP-GUM  – prezesem firmy jest Piotr Tobor,

– Carbomad – prezesem firmy jest Marek Dąbrowski,

– Plazma – prezesem firmy jest Leszek Mielnicki,

– Sylmar – prezesem firmy jest Franciszek Zajcher.

Panowie prezesi pobrali deklaracje i zostaną poproszeni na następne zebranie.

Zarząd BIPH wystąpi do Prezydenta m.Bytomia z wnioskiem o uhonorowanie – nag- rodzenie członka naszej „Izby” Pana Sławomira Zakrzewskiego za sukcesy sportowe jakie uzyskał na początku tego roku.

 Zaproponowano, aby członkowie Izby zdeklarowali się – kto chce kandydować do Rady Miejskiej. Uznano za celowo, aby nasza Izba miała swoich reprezentantów wewładzach samorządowych. Zdecydowano, że chętnym na kandydowanie do Rady Miejskiej wsparcia i pomocy udzielą wszyscy członkowie Izby.

 Statut jak i kierunki działania BIPH  wyznaczają zadanie dot. pomocy członkom w rozwiązywaniu problemów, trudnych spraw – prezes T.Gapiński przypomniał członkom, że mogą korzystać z wiedzy i fachowości osób, które współpracują z Izbą:

– Czesław Michalak – ekonomista, syndyk, likwidator,

– Grażyna Wypiór  –  prawnik,

– Marcin Iwanek   –  specjalista od podatków.

6.   Podjęto działania mające na celu współpracę z Izbami Gospodarczymi z miastem partnerskim Recklinghausen i miasta Lwowa. Wymiana doświadczeń i szukanie nowych  rozwiązań może wpłynąć pozytywnie na inowacyjność naszych firm.

7.   Przekazano informację z posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezydencie m.Bytomia, które odbyło się w dniu 18.03.10r. Przedstawiono członkom Rady budżet miasta na 2010r. ze szczególnym wskazaniem na planowane inwestycje.

Przedsiębiorców interesowały następujące sprawy:

 – szybsza prywatyzacja zasobów miejskich,

 – przygotowanie odpowiednich procedur, które zapewnią przedsiębiorcy zakup budynku przeznaczonego  do sprzedaży, a w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Możliwość zakupu lokalu i budynku da przedsiębiorczy pewnej inwestycji

– ulgi i premiowanie przedsiębiorców z tytułu inwestycji w budynki polegające na pop-

rawie estetyki wyglądu budynku i tym samym wpływanie na poprawę wizerunku  

miasta jak i możliwość poszerzania działalności 

8.  W dniu 9.04.10r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Gospodarczej PrezydentaMiasta Bytomia. Członek        i Wice Prezes Zarządu BIPH Andrzej Kruszena , jego firma Printy Poland była nominowana do tej nagrody. Gratulujemy koledze i życzymy dalszych sukcesów.

9.  Poinformowano członków, że w dniu 11.05.05r. o godz. 18,00 w Restauracji-Pizzerii „Paula” odbędzie się Walne Zgromadzenie członków BIPH, a o godz. 19,00  będziemy gościć  posła Jacka Brzezinkę.

Prezes T.Gapiński kończąc zebranie podziękował członkom aktywności i zaangażowania. Zaprosił na kolejne zebranie na, którym dokona się rozliczenia pracy „Izby” za 2009 rok i będzie można spotkać się  i porozmawiać z posłem Jackiem Brzezinką.

 

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa