Previous slide
Next slide

Zebranie BIPH w dniu 2 listopada 2010 z Prezydentem Bytomia Panem Piotrem Kojem

Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbyło się w dniu 02.11.2010 r. w Restauracji „Paula” w Bytomiu.

Zebranie prowadził Prezes – Tadeusz Gapiński.

W programie spotkania było:

1. Spotkanie z Panem Piotrem Kojem Prezydentem Miasta Bytomia, występującego o reelekcję na kolejną kadencję 2010 – 2014 r.
2. Sprawa współpracy z Centrum Szkolenia Ustawicznego, dyr. dr Ireneuszem Szparą.
3. Spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego w Bytomiu w sprawach podatku PIT, CIT, VAT i innych zagadnień.
4. Wykonanie katalogu elektronicznego bytomskich firm.
5. Wykonanie kalendarza Byt. Iz. P.H. na rok 2011.
6. Dyskusja.
7.Sprawy różne.

Zabierając głos Prezydent Miasta Bytomia Piotr Koj, któremu towarzyszył Z-ca Prezydenta Miasta Bytomia Marian Maciejczyk, powiedział:

– Aby wygrywały bytomskie firmy?
To reguluje ustawa o zamówieniach publicznych, są pewne możliwości wprowadzenia firm bytomskich i może warto się z tym zmierzyć.

– Przebudowa ulic Świętochłowickiej, Łagiewnickiej
– trudności z dużymi firmami, kopalnie, huty.
Wykonanie odwiertów, ale ile ich trzeba by wykonać aby wszystko sprawdzić. Roboty są skończone i wygląda wszystko znacznie lepiej.

– Przedłużający się remont basenu.
Konserwator zabytków wnosił o specjalną cegłę, którą należałoby wypalić.
Duża ilość robót dodatkowych (misa), których nie dało się wcześniej przewidzieć.

– Stadion Polonii – gdybyśmy budowali stadion, nie wykonalibyśmy szeregu równie ważnych inwestycji takich jak hali na skarpie, hali na Bobrku czy boisk piłkarskich. Na strukturę sportową miasto wydało 70,00 mln. zł.

– Miasto współpracuje z Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Uniwersytetem Medycznym, w programach innowacyjno-gospodarczych, badawczych.

– Regionalny Program Operacyjny – Programy rewitalizacyjne.

– Straż Miejska – jest ustawa o Straży Miejskiej – prawa i obowiązki, ale można to próbować nieco zmienić w sposób bardziej przyjazny – upomnienia, ostrzeżenia itp.

– Musimy myśleć o Parkach Przemysłowych – istniejący zdał egzamin i rozwój takich przedsięwzięć poprawi finanse, będą pieniądze i na sport oraz kulturę.

– Inkubatory przedsiębiorczości jest to bardzo dobre, kiedyś było łatwiej, ale należy to przemyśleć i realizować nadal.

– Będą preferencje dla małych i średnich przedsiębiorców za wykonawstwo inwestycji i tworzenie miejsc pracy, stosownie do wielkości firmy.

– Rewitalizacja miasta musi się odbywać kwartałami i przy dużych przedsięwzięciach
musielibyśmy szukać wsparcia rządu, prywatyzacji substancji i dokonać również transakcji łącznych.

W podsumowaniu swojego wystąpienia Prezydent powiedział, że okres 4 lat nie wystarczy na wykonanie wszystkich zamierzeń ale jest bogatszy o doświadczenia minionych lat i w kolejnej kadencji jeszcze lepiej wykonałby szereg inwestycji i zamierzeń gospodarczych.

W dyskusji udział wzięli: Krzysztof Drobny, Barbara Kulikowska, Roman Badura, Tadeusz Gapiński, Krzysztof Gajos, Aleksander Słota.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezydent Miasta Piotr Koj pogratulował członkowi Bytonskiej Izby Przem.-Handlowej Sławkowi Zakrzewskiemu zdobycia w dniach 17-18 września 2010 r. na Eurepen Jiu Jitsu Champion Ship 2010 – Mistrzostwa Europy w Morges Szwajcaria 2 złotych medali, jeden w kategorii Open drugi w kategorii Super Ciężkiej zapraszając tego wspaniałego zawodnika do Ratusza.

W dalszej kolejności Prezes Izby Tadeusz Gapiński omówił sprawę współpracy z Centrum Szkolenia Ustawicznego w Bytomiu w szkoleniu pracowników w zawodach przydatnych bytomskim przedsiębiorcom.

Omówiono temat spotkania z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Bytomiu w sprawach podatkowych PIT, CIT, VAT.

W przygotowaniu jest kalendarz na rok 2011 opracowany przez Bytomską Izbę Przemysłowo-Handlową z reklamami naszych firm, biorących udział w wydaniu kalendarza.

Zarząd Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zwróci się do Prezydenta Miasta o wykonanie elektronicznego katalogu bytomskich firm, co znacznie ułatwi współpracę naszych firm w zakresie tworzenia konsorcjów i wspierania przedsiębiorczości – baza danych.

Kolejne spotkanie członków Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest przewidziane na dzień 17.11.2010 r. w Restauracji „Paula” w Bytomiu, ul. Zabrzańska, informacja szczegółowa zostanie przekazana w najbliższych dniach.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa