Previous slide
Next slide

Zebranie BIPH w dniu 18.01.2011 godz. 16.00 Restauracja Paula w Bytomiu

Plan zebrania:

1. Omówienie planu zebrania.
2. Przygotowanie wykazu potrzeb szkoleniowych dla Powiatowego Urzędu Pracu w Bytomiu.
3. Informacja o spotkaniu organizowanym przez Z-cę Prezydenta – Halinę Bieda w sprawie programu unijnego Jasica. Referuje: V-ce Prezes Krzysztof Drobny.
4. Podsumowanie konkursu „Moja Firma – Mój Sukces”.
5. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Szkolenia Ustawicznego dr Ireneuszem Szparą w sprawie współpracy z przedsiębiorcami.
6.Omówienie programu zebrań na I półrocze 2011 roku.
7. Spotkanie w dniu 25.01.2011 godz. 13.00 z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Bytomiu w sprawie istotnych zmian w prawie dot. VAT-u oraz podatku od osób fizycznych.
8. Sprawy różne – wolne wnioski.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa