Previous slide
Next slide

Zebranie BIPH w dniu 04.10.2011 r.

W zebraniu udział wzięli:

– Poseł na Sejm RP – Jacek Brzezinka

– Senator RP – Prof. Andrzej Misiołek

– Dyr. Biura Posła – Radny m. Bytom – Michał Bieda.

Na zebraniu omówiono tematy:

– Europejskiego Kongresu Gospodarczego Przedsiębiorców – Katowice 06 – 07.10. 2011 r.

– Wręczono certyfikat przynależności do BIPH Panu Kamilowi Orlikowi.

– Dokonano prezentacji biznesowej lekcji angielskiego – Pani mgr Dorota Kruszena.

– W sprawach różnych – jest propozycja, aby spotkania BIPH organizować w siedzibach członków BIPH, którzy zgłoszą taką wolę.

W dyskusji z Posłem i Senatorem udział wzięli: Andrzej Kruszena, Barbara Kulikowska, Roman Badura, Tadeusz Gapiński, Aleksander Słota, Krzysztof Gajos, Mirosław Niewiara. Poseł Jacek Brzezinka i Senator prof. Andrzej Misiołek poruszyli następujące problemy:

– Połączenia trasy Piekary Śląskie – Pyrzowice z Bytomiem.

– Tworzenie ustaw przyjaznych przedsiębiorcom – bardzo ważne, gdyż małe i średnie firmy dają większość miejsc pracy i wpływy do budżetu.

– Ustawy Metropolitalnej grupującej 14 śląskich miast co wpłynie na rozwój naszej aglomeracji i zmniejszy bezrobocie. Metropolia Śląska miałaby szanse na zwiększony kapitał europejski i światowy.

– Senator A. Misiołek – skrócenie ugody z kopalniami – szkody górnicze z 60 dni do 30 dni.

– Sieć komunikacyjna – drogi – miasta i różni gospodarze przy Metropolii jeden decydent.

– Usprawnienie komunikacji publicznej.

– Gospodarka komunalna – odpady.

– GZM – brak postępu, każde miasto próbuje coś robić z marnym skutkiem.

– Ruda Śląska zaprzepaściła swoje szanse, coś próbuje robić Chorzów?

Ustawa Metropolitalna poprzez:

– Ustawa tylko dla Śląska.

– Wąski Zarząd Metropolitalny.

– Strategię Rozwoju Metropolii zapewniałoby doskonałą koordynację 14 miast i sprawny ich rozwój.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2011 r. w Restauracji „Mysliwska” w Bytomiu ul. Rynek 21.
Sponsorem spotkania jest WBK Bank Zachodni z Grupy Santander.

Program spotkania na stronie do 20.10.2011 r.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa