Firma

O nas

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. jest jednym z największych w kraju zarządców wspólnot mieszkaniowych. Obecnie zarządza blisko 1000 wspólnot, w tym nie tylko z naszego miasta, ale i także z miast ościennych – Działamy bardzo dobrze, a świadczą o tym nasze wyniki finansowe. Spółka przynosi zysk, nie ma też żadnych zobowiązań finansowych. To efekt nie tylko dobrego zarządzania, ale także działań naprawczych przeprowadzonych w poprzednich latach – stwierdza Prezes ZBM Artur Komor. Sukcesy te potwierdzają też nagrody przyznawane Spółce. W ostatnich pięciu latach ZBM w imieniu wspólnot mieszkaniowych zrealizował inwestycje remontowe na kwotę ponad 120 mln zł. Warto w tym miejscu wspomnieć o modernizacji budynków przy ul. Mickiewicza 12 i ul. Webera 4, za które w latach 2015-2016 otrzymał odpowiednio trzecie i pierwsze miejsce w konkursie na inwestycję roku organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Aktualnie Spółka realizuje projekt pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i realizowany przez siedem wspólnot mieszkaniowych. Łącznie wspólnoty uzyskały wsparcie w wysokości 1 352 500 zł, a wartość prac ( opracowanie dokumentacji projektowej i analiz finansowych, promocja projektu, zarządzanie projektem i oczywiście roboty budowlane) zamknie się kwotą 1 890 500 zł. Dzięki temu projektowi z budynków zostaną usunięte szkodliwe wyroby azbestowe oraz poprawi się znacząco ich estetyka. W podobny sposób ZBM wspiera również wspólnoty starające się o przyłączenie ich budynków do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i - co za tym idzie – likwidację w mieszkaniach pieców węglowych. Główne przedsięwzięcie planowane jest na Stroszku. Na chwilę obecną Spółka w imieniu wspólnot złożyła 69 wniosków przewidując, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej otrzymają one dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych instalacji wewnętrznych. Ponadto ZBM występuje w imieniu wspólnot, którymi zarządza, podczas negocjacji cenowych z Tauronem. Działając jako klient zbiorowy, co roku negocjuje kilkuprocentową zniżkę na zakup energii wykorzystywanej w częściach wspólnych budynków. Za swoją działalność Spółka była honorowana wieloma zaszczytnymi wyróżnieniami, wśród których należy wymienić Ślaską Nagrodę Jakości, Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa, a także tytuł Lidera Zarządzania przyznanymi kolejno przez Kapitułę przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Śląską Izbę Budownictwa oraz Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Również proekologiczne działania ZBM zostały wysoko ocenione, co znalazło odzwierciedlenie w otrzymaniu przyznanych przez WFOŚiGW oraz Polską Izbę Ekologii nagrodach w postaci EkoKarlika i Ekolaurów. Od listopada 2017 roku Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. wdrożył Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością oraz zarządzanie środowiskiem wg norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 otrzymując jednocześnie jego Certyfikaty.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: zbm.bytom.pl

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 387 27 71
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2018 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa