Spotkanie dla firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański, 23 maja 2019 r.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Greater Richmond Partnership (GRP) – organizacją rozwoju gospodarczego  amerykańskiego stanu Virginia w Stanach  Zjednoczonych, która  poszukuje polskich firm zainteresowanych ekspansją i inwestycją na rynku amerykańskim.

Przedstawiciele GRP chcieliby  spotkać się z firmami poszukującymi możliwości wejścia na rynek amerykański w celu szczegółowego przedyskutowania możliwości biznesowych oferowanych przez stan Virginia.

Spotkania odbędą się w dniu 23 maja 2019r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ul. Opolska 15 w ramach kolejnej edycji „American Day” – konferencji nt. aktualnej sytuacji na rynku USA, połączonej z polsko-amerykańskimi spotkaniami networkingowymi.

Na spotkanie z przedstawicielami GRP zapraszamy wszystkie firmy z regionu zainteresowane rozwojem na rynku amerykańskim ze szczególnym uwzględnieniem  poniższych branż

  • usługi dla przedsiębiorstw (zaawansowane technologie podnoszące sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa),
  • technologie informatyczne (IT),
  • finanse i ubezpieczenia,
  • biotechnologia,
  • łańcuchy dostaw (logistyka),
  • zaawansowana produkcja (m.in.: zaawansowane technologie produkcyjne poprawiające wydajność i produktywność: inżynieria wspomagana komputerowo, komputerowo zintegrowana produkcja oraz robotyka i zautomatyzowana obsługa materiałów, klastry z branży chemicznej, sprzęt i materiały do pakowania, obrony narodowej oraz branży lotniczej,
  • żywność i napoje.

Firmy zainteresowane spotkaniem z przedstawicielami GRP prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesyłanie go na adres enterprise@oddzial.fgsa.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 29 marca 2019 r.

Program wydarzenia zamieścimy wkrótce.

Dodatkowe informacje:

Zespół Enterprise Europe Network Katowice – Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach:

Anna Hojn, e-mail: a.hojn@oddzial.fgsa.pl, telefon: 32 72 85 865

Aleksandra Szarek, e-mail: a.szarek@oddzial.fgsa.pl, telefon: 32 72 85 903

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera:

Leszek Bochner, e-mail: leszek.bochner@slaskie.pl;  telefon: 32 77 40 077

Do pobrania:

ZAPRASZAMY!

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach

Kontakt:
Email: enterprise@oddzial.fgsa.pl   
tel.: +48 32 72 85 829, -265, – 903, – 907

Close Menu