Previous slide
Next slide

Współpraca Recklinhausen Niemcy - Bytom

Pan Krzysztof Gajos z ramienia BIPH udzieli wszystkim zainteresowanym informacji o współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi z Recklinghausen i Bytomia. krzysztof.gajos@wp.pl


Zgodnie z ustaleniami pana Prezydenta Bytomia Piotra Koja i pana Burmistrza Recklinghausen Wolfganga Pantfoerdera dotyczącymi zainicjowania współpracy gospodarczej, wymiany doświadczeń, transferu technologii itd pomiędzy instytucjami i organizacjami gospodarczymi oraz podmiotami gospodarczymi z obydwu miast, proszę o przekazanie ww. podmiotom tej inicjatywy. W celu opracowania strategii i kierunków działań w tym temacie proszę o następujące informacje od zainteresowanych stron:

1. dane firmy (telefon, fax, e-Mail, strona internetowa itd.),

2. profil firmy (mikro, mała, średnia), krótki opis (produkcja, handel, usługi itd.),

3. branża,

4. oferta współpracy – krótki opis,

5. oczekiwania firmy – krótki opis,

6. osoba do kontaktu (telefon, fax, e-Mail, funkcja, język do korespondencji biznesowej).
Powyższe informacje proszę o przekazanie do:

Piotr Cudok

Urząd Miejski w Bytomiu

Referat Współpracy z Zagranicą

Tel.: 32 77 98 547 Fax: 32 281 40 77

Mobil: 603 499 461 / e-Mail: pcudok@um.bytom.pl

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa