Previous slide
Next slide

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze BIPH termin: 27 maja 2009 godz. 18:00 miejsce spotkania Pizzeria „Paula” Bytom – Szombierki ul. Zabrzańska 30

Proponowany Program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Organizacja Walnego Zgromadzenia

3.1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.2. Wybór Komisji Mandatowej

3.3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia

3.4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

3.5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia

Przedstawienie sprawozdania z działalności Izby za okres kadencji

Przedstawienie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego 

Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2008

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi BIPH

Wybór nowych władz BIPH: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

Przedstawienie programu działania BIPH na rok 2009

Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem programu działania

Wolne wnioski

Zakończenie

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa