Previous slide
Next slide

Walne Zgromadzenie Członków BIPH

Zgodnie ze Statutem, Zarząd BIPH zwołał na dzień 4 czerwca 2013 godz 17:00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, które odbyło się się w Pizzeri „PAULA” Bytom – Szombierki ul. Zabrzańska 30.

Nową władzę BIPH powierzono:

1. Prezes Tadeusz Gapiński
2. V-ce Prezes Krzysztof Gajos
3. V-ce Prezes Barbara Kulikowska
4. V-ce Prezes Aleksander Słota
5. Sekretarz Eugeniusz Tobor
6. Skarbnik Zygmunt Wyłomański
7. Członek Andrzej Kruszena
8. Członek Małgorzata Tomaszewska
9. Członek Sławomir Zakrzewski
10.Członek Paweł Stożek
11.Członek Roman Badura

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa