WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

24.05.2022r

Walne Sprawozdawcze BIPHW niezwykle przyjaznej atmosferze podsumowano ubiegły 2021r.

Wręczono Złota Honorową Odznakę Panu Adamowi Kurpas (Węglokoks Kraj) oraz Panu Joachimowi Michalik (ZGM Sp. z o.o.)Srebrna Honorowa -Pan Mirosław Cechowski (AGORA)

Przyjęto również nowego członka Izby Pana Łukasza Plaza (Projekt.pl-firma inżynierska)

Wśród gości zaproszonych był tradycyjnie w-ce prezydent Michał Bieda oraz po raz pierwszy Przewodniczący RM Michał Staniszewski

Close Menu