WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BIPH


W dniu 14.06.2021r w Restauracji „Świetlik” w Bytomiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas obrad obecny był wiceprezydent miasta Bytomia Michał Bieda, który przedstawił panującą sytuację na rynku gospodarczym oraz plany władz na najbliższy okres. W trakcie zebrania Prezes Zarządu Krzysztof Gajos przedstawił wydarzenia mijającej kadencji m.in. organizowane przez BIPH Seminaria Gospodarcze, Pikniki Sportu i Biznesu, Śniadania Biznesowe czy też spotkania on-line z Prezydentem. Po udzieleniu absolutorium zostały powołane nowe władze Izby.

Nowy Zarząd przedstawia się następująco:

Krzysztof Gajos – Prezes

Aleksander Słota

Tadeusz Bieniek

Krzysztof Sawicki

Szymon Bula

Robert Baran

Adam Kurpas

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Paweł Polak – Przewodniczący

Dawid Grabowski

Joachim Nowak

Mirosław Cechowski

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Prof. Leszek Wieczorek – Przewodniczący

Doktor Witold Kreiser

Adwokat Artur Kosiński

W trakcie spotkania nadano również tytuł Honorowego Prezesa Zarządu panu Tadeuszowi Gapińskiemu, który pełnił funkcję prezesa w latach 2000-2017.TYTUŁ HONOROWEGO PREZESA BIPH dla Pana Tadeusza Gapińskiego
Close Menu