Previous slide
Next slide

Walne 2012 już za nami - szczegółowe informacje już wkrótce

Sprawozdanie

z działalności BIPH za rok 2011


Witam wszystkich zebranych na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym za rok 2011.

Koleżanki i koledzy, członkowie naszej Izby.

Dzisiejsze zebranie odbywa się w sali narad PSS Społem w Bytomiu. Dziękujemy za przygotowanie sali i przyjęcie.

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim obecnym na dzisiejszym Walnym Zebraniu za przybycie. Jest to coroczne ważne wydarzenie w życiu naszego stowarzyszenia.

Koleżanki i koledzy bez Waszego udziału, zaangażowania trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie naszej Izby.

Jak co roku chciałbym przypomnieć, że od szeregu lat z dużą życzliwością współpracują z naszą Izbą niżej wymienione osoby:

Pani Grażyna Karczewska-Wypiór – Prawnik

Pan Czesław Michalak – Doradca Ekonomiczny

Pan Marcin Iwanek – Doradca Finansowy

Nasi członkowie wielokrotnie korzystali z porad Naszych doradców. Ich udział w życiu Izby pozwala nam na uniknięcie błędów formalno-prawnych i finansowych w prowadzonych firmach.

Szanowni Państwo.

Miniony 2011 rok oraz I półrocze 2012 roku obfitowało w wiele istotnych wydarzeń w życiu naszego stowarzyszenia.

Jak zwykle uwaga zarządu skierowana była na zagadnienia gospodarcze związane z naszymi firmami oraz życia gospodarczego w mieście Bytomiu.

O sprawach gospodarczych miasta rozmawialiśmy z Prezydentem Bytomia – Piotrem Kojem przy udziale Z-cy Prezydenta – Mariana Maciejczyka.

Omówiono tematy: tworzenie miejsc pracy, inwestycji w Bytomiu, zagadnienia porządkowe, tworzenie wspólnych przedsięwzięć miasto-izba.

Bardzo istotny jest udział członków w spotkaniach z przedsiębiorcami zrzeszonymi w izbie. Nasza obecność, liczebność jest pewną kartą przetargową ważności takich spotkań i oceny naszego stowarzyszenia przez władze.

( My oceniamy władze ale oni mają prawo oceniać również nas.)

Dużym wydarzeniem w Bytomiu i naszej izbie było zdobycie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia przez firmę COLOP POLSKA Pana Andrzeja Kruszeny. Jeszcze raz gratulujemy.

Zachęcamy również do brania udziału w różnych konkursach co daje wiele satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy w naszych firmach.

Na kolejne powakacyjne spotkanie zaprosiliśmy Pana Michała Żabickiego z Oddziału Katowickiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który omówił sprawę dotacji unijnych.

Omówiliśmy nasz udział w Kongresie Małych i Średnich Firm, jaki odbył się w dniach

6-7.10.2011 r. w Katowicach.

Udział w naszym zebraniu wzięła zaproszona Pani mgr Dorota Kruszena, dając pokazową lekcję języka angielskiego dla przedsiębiorców. Za ogromne zaangażowanie, okazanie dużej życzliwości w swoich wystąpieniach Pani mgr Dorocie Kruszenie serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy również naszych członków do nauki w szkole językowej Pani mgr Doroty Kruszeny.

Nasze kolejne spotkanie w dniu 4.10.2011 roku odbyło się gościnnie w lokalu lektora języka angielskiego Pani mgr Doroty Kruszeny w Bytomiu, ul. Sądowa 2 i było kontynuacją nauki języka angielskiego dla biznesu a w drugiej części mieliśmy bardzo interesujące spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Jackiem Brzezinką oraz Senatorem Prof. Andrzejem Misiołkiem a także Radnym Michałem Biedą.

W szerokiej dyskusji, w której udział wzięli Andrzej Kruszena, Barbara Kulikowska, Roman Badura, Tadeusz Gapiński, Krzysztof Gajos, Mirosław Niewiara omówiono sprawy: tworzenie ustaw przyjaznych przedsiębiorcom, ustawy metropolitalnej grupującej 14 miast śląskich, temat – skrócenia ugody z kopalniami, sieci komunikacyjnej, gospodarki komunalnej – odpady, GZM – brak postępu – każde miasto działa na własną rękę z marnym skutkiem, przy wąskim Zarządzie Metropolitalnym byłoby znacznie łatwiej – Strategia Rozwoju 14 miast.

W dniu 8.11.2011 r. przy aktywnej współpracy z Bankiem Zachodnim WBK z grupy Santander Panią Dyr. Małgorzatą Tomaszewską odbyło się kolejne nasze spotkanie w Restauracji Myśliwska w Bytomiu.

Spotkanie miało bardzo interesujący przebieg. W pierwszej części przedstawiciele WBK Bank Zachodni z Centrali Banku w sposób bardzo interesujący przedstawili szereg korzyści dla przedsiębiorców płynących ze współpracy z WBK Bankiem Zachodnim, było wiele pytań dotyczących formy wsparcia kredytowego dla przedsiębiorców, kont firmowych i osobistych.

W drugiej części było bardzo oczekiwane spotkanie z Nadinspektorem P.I.P. Z Katowic inż. Henrykiem Kałużą, była to ciekawa polemika o linii pracodawca – pracownik.

Ogromne doświadczenie inspektora P.I.P. bardzo przybliżyło wiedzę naszych członków o różnych zawiłościach prawa pracy. Uważamy, że takie spotkania powinny być kontynuowane.

Dziękujemy Pani Dyr. Małgorzacie Tomaszewskiej z WBK BZ za inicjatywę i przygotowany catering.

Po raz kolejny z inicjatywy Pana Sławomira Zakrzewskiego wielokrotnego mistrza europy Ju – Itsu wzięliśmy udział w zawodach MMA, fundując Puchar dla wg naszej oceny najlepszego zawodnika turnieju .

Zawody odbyły się 18 grudnia 2011 w sali Czarnych Bytom. Puchar perfekcyjnie wykonała Firma Pieczątka Polska w Tarnowskich Górach – Pani Justyny Kruszena.

Dziękujemy inicjatorom i twórcom.

Bardzo uroczysty przebieg miał kolejny Wieczór Wigilijny. Organizatorem była restauracja „Paula” w Bytomiu-Szombierkach V-ce Prezesa Krzysztofa Drobnego.

Przy udziale Prezydenta Miasta Bytomia Piotra Koja, wszyscy życzyliśmy sobie nawzajem wszystkiego najlepszego na Nowy 2012 Rok. Ukoronowaniem była wieczerza wigilijna i śpiewanie kolęd. Było bardzo miło i serdecznie, aby takich chwil było w naszym życiu jak najwięcej.

Kolejne zebranie poświęcone było dyskusji o obciążeniach fiskalnych ze strony Zarządu Miasta Bytomia w stosunku do przedsiębiorców.

Zdaniem członków Izby działania Rady Miejskiej, Prezydenta hamują rozwój przedsiębiorczości a często je wręcz uniemożliwiają nadmierną fiskalizacją. Podjęliśmy decyzję o wniesieniu naszego sprzeciwu dla tych działań na ręce Przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Bytomia.

Odbyliśmy bardzo interesujące spotkanie z ekspertem od rynków finansowych z Monoy Coaching z W-wy P. Andrzejem Spółą. Omówiono program strat, zarabiania i pomnażania zysków przez ludzi i roli funduszy inwestycyjnych.

Firma „Cautum” z Fundacji Unia przedstawiła drogę do oszczędności w energetyce, w technologii Blix Power.

Były to bardzo ciekawe wystąpienia i prezentacje.

Powyższe firmy ufundowały catering oraz dokonały wpłaty 1000 zł na rzecz BIPH.


Jedno z zebrań odbyliśmy w Pubie w Bytomiu przy ul. Rycerskiej u naszego członka Jerzego Piątka. Celem była promocja lokalu oraz spotkanie z firmą zajmującą się obniżaniem kosztów obciążeń pracowniczych w naszych przedsiębiorstwach na poziomie ok. 15% rocznie. Spotkanie było interesujące i część naszych członków przyjęła zaproszenie do takiej współpracy.

Wymierną korzyścią była również kolejna wpłata 1000 zł na rzecz BIPH.

Kolejne zebranie odbyliśmy w dniu 17.04.2012 r. w sali PSS Społem w Bytomiu. Na zebraniu omówiliśmy polsko-niemieckie forum gospodarcze pod egidą Prezydenta miasta Bytomia planowane na m-c 07.2012 r.

Temat grupy zawodów wg naszych zapotrzebowań dla PUP w Bytomiu.

Organizowane targi pracy w CH „Agora” w Bytomiu, w których wzięliśmy udział.

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informuję, że do tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie gospodarki Nominację Finałową i certyfikat uzyskał Pan Roman Badura. Gratulujemy.

Do Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu był nominowany zdobywca złotego medalu w kat. do 100,5 kg w brazylijskim Ju Itsu w Mistrzostwach Europy seniorów w Lizbonie – Pan Sławomir zakrzewski. Również bardzo, bardzo gratulujemy.

Po raz kolejny wspólnie z Krzysztofem Gajosem wydrukowaliśmy kalendarze na rok 2012, które również oprócz promocji BIPH poprzez kolportaż przyniosły dodatkowe środki finansowe na rozwój naszego Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo.

Wiele spraw jest rozwiązywanych na bieżąco, dobrze układa się współpraca z P.U.P. w Bytomiu, bierzemy udział w częstych spotkaniach tematycznych o rynkach pracy. Jesteśmy zapraszani do Centrum Szkolenia Ustawicznego w Bytomiu w tematach edukacji zawodowych młodzieży i dorosłych.

Istotną sprawą jest abyśmy byli widoczni i dobrze postrzegani w Naszym Mieście a to zależy głównie od nas.

Często zapraszamy naszych członków do określenia oczekiwań w stosunku do Zarządu BIPH, taka informacja bardzo ułatwi nam pracę i usprawni działanie.

Chciałbym tutaj podkreślić, że wszyscy mamy równe prawa ale też obowiązki, do których należy bieżąca opłata składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy jest to trudny temat.

Z tego miejsca chciałbym podziękować księgowej BIPH – Pani Henryce Balcerowskiej za cierpliwość i takt w egzekwowaniu należności członkowskich.

Dziękujemy Pani Heniu za wiele lat wzorowego prowadzenia naszych finansów.

Szanowni Państwo.

Chciałbym ze swej strony podziękować wszystkim za aktywność i udział w naszych spotkaniach szczególnie dziękuję za pomoc Andrzejowi Kruszenie, Barbarze Kulikowskiej, Krzysztofowi Drobnemu, Zygmuntowi Wyłomańskiemu, Romanowi Badurze, Józefowi Bocianowi, Eugeniuszowi Toborowi, Aleksandrowi Słota. Wszystkim Wam i innym składam podziękowanie za zaangażowanie, poświęcony czas i udział w sprawach programowych.

Myślę, że każde nasze spotkanie może przynieść coś konstruktywnego co możemy zastosować lub zmienić w naszej firmie.

W dzisiejszych jakże trudnych czasach ma to szczególnie znaczenie – wymiana poglądów na sytuację ekonomiczną w kraju, jak sobie z tym radzić. Zobowiązania finansowe firm, koszty pracy, poszukiwanie zleceń dla produktów czy usług. Wszystkie wymienione tematy zawsze wspólnie możemy rozważyć na forum izby.

Ktoś kiedyś powiedział bardzo wymowne słowa:

„jeżeli robimy to co robiliśmy do tej pory to otrzymamy to co otrzymywaliśmy do tej pory”.

Głęboko wierzę,że potrafimy zmienić naszą rzeczywistość i wszyscy będziemy brali udział w spotkaniach gospodarczych w Naszej Izbie.

Z natury jestem optymistą i głęboko wierzę, że sprawy pójdą w dobrym kierunku.

Życzę wszystkim wiele dobrego.

Prezes Tadeusz Gapiński

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa