Previous slide
Next slide

Tworzenie nowych miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy i zatrudnianiem na te stanowiska osoby bezrobotne mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie tych stanowisk. Na dzień dzisiejszy kwota refundacji wynosi 13 500 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z tut. Urzędem tel. 281-33-07 wew. 252, bądż osobiście z Działem Instrumentów Rynku Pracy – pok. 38, w godz. od 800 do 1400.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa