Sprawozdawczość, BDO i opłaty środowiskowe – szkolenia dla przedsiębiorców

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, wytwarzanych odpadów oraz sporządzania wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO. Szkolenia odbędą się 23, 24 i 25 lutego od 8.00 do 14.00.

Szkolenia przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, także ich interpretacje. Wiedza ta jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a tym samym uniknięcia sankcji finansowych określonych w ustawach o ochronie środowiska. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na szkolenia, rejestracja odbywa się według kolejności wpływania zgłoszeń.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego:
https://www.slaskie.pl/content/sprawozdawczosc-bdo-i-oplaty-srodowiskowe–szkolenia-dla-przedsiebiorcow

Szkolenie z przepisów ustawy o odpadach

Z uwagi na wątpliwości powstające w związku z obowiązkami, jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy ustawy o odpadach w zakresie bazy BDO, urząd organizuje szkolenie, mające na celu przybliżenie powyższej tematyki i wyjaśnienie podstawowych terminów ustawowych i obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach.

 Szkolenie obejmie następujące tematy:
  • podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu do BDO,
  • termin i zakres sprawozdań składanych do Marszałka Województwa Śląskiego za pomocą BDO,
  • podstawowe obowiązki związane z postępowaniem z wytwarzanymi odpadami, w tym obowiązek zawierania stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych powstających w związku z prowadzona działalnością,

Szkolenie odbędzie się w piątek,   26 lutego w godzinach od 14.30 do16.00.

Do spotkania można dołączyć pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_#/l/meetup-join/19:d1747c3622354a70a6acee2295717c8f@thread.tacv2/1613466050488?context={„Tid”:”ba555fc4-91cd-468e-9fd8-4886e3568e8f”,”Oid”:”ab275d7c-c9ad-4375-8d8f-299e351dc885″}&anon=true&type=meetup-join&deeplinkId=32a1e964-1f20-432e-9a92-1386200a0968&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Close Menu