Previous slide
Next slide

Sprawozdanie

Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym za rok 2013. Spotkanie Członków BIPH odbywa się w gościnnym lokalu restauracyjnym „Paula” w Bytomiu. Gości Nas Członek władz BIPH, Krzysztof Drobny.

Bardzo dziekuję wszystkim naszym Członkom za przybycie i udział w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczym za rok 2013.

Szanowni Członkowie BIPH,

Bardzo cenimy sobie Wasz udział w pracach Izby,w tworzeniu planów pracy dobrego wizerunku naszego stowarzyszenia w Bytomiu. Wyłącznie od Nas zależy jak będziemy postrzegani przez przedsiebiorców oraz władze miasta Bytomia. Od lat jesteśmy partnerami dla Władz Samorządowych oraz Prezydenta w konsultacji i opiniowaniu programów realizowanych przez miasto Bytom.

Warto przypomnieć, że od szeregu lat współpracuję z naszą Izbą w miarę potrzeb:

Pani Grażyna Karczewska- Wypiór, Prawnik

Pan Czesław Michalak, Ekonomista

Pan Marcin Iwanek, Doradca Podatkowy

Wyżej wymienieni służą pomocą Członkom zrzeszonym w Izbie, w sprawach prawnych, ekonomicznych i podatkowych. Są to fachowcy o ogromnym doświadczeniu i mogą Nas reprezentować przed różnymi instytucjami bądź organami podatkowymi.

Zachęcam do podjęcia współpracy.

Rok 2013 był dla naszej Izby bardzo interesujący.

Z początkiem roku 2013 nawiązaliśmy kontakt z Funduszem Górnośląskim w Katowicach, instytucją wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa, w wyniku kontaktów i spotkań Fundusz Górnośląski Katowice zdecydował się wstapić w szeregi naszej Izby, jest to podmiot szczególny, dobry finansowy partner.

W ostatnim okresie, w struktury Funduszu weszła Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach co jeszcze bardziej przybliża nas do dobrych struktur przedsiębiorczości i możliwości pozyskania środków finansowych.

Ciekawą propozycję złożył na spotkaniu w lutym 2013r. Śląski Fundusz Poręczeniowy w Katowicach. Są to gwarancje wadialne i inne dla przedsiębiorstw.

To bardzo dobra propozycja.

Pan Jerzy Piątek omówił uproszczony sposób wymiany walut, transferów za pośrednictwem internetu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Nasi członkowie już skorzystali z propozycji Pana Jerzego Piątka.

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy , omówili formy wsparcia przedsiębiorców, którzy poprzez zatrudnienia bezrobotnych mogą uzyskać finansowanie łagodzące ich koszty.

Współpraca z PUP układa sie bardzo dobrze, utrzymujemy stały kontakt z

Dyr. Ryszardem Witkiem. Pracownicy PUP cyklicznie informują przedsiebiorców o korzyściach płynących z zatrudnienia bezrobotnych.

W kwietniu 2013r. zorganizowaliśmy Galę Izby Przemysłowo- Handlowej, w której wzieli udział władze miasta, województwa, posłowie.

Warto przypomnieć, że wyróznienia w dziedzinie gospodarki z rąk

Prezydenta Miasta Damiana Bartyli otrzymali:

Józef Bocian, Krzysztof Gajos, Jerzy Czajka, Tadeusz Gapiński, Barbara Kulikowska, Jerzy Podhajecki, Piotr Tobor.

Pan Jan Śmiały, został uhonorowany dyplomem i upominkiem przez Burmistrza Radzionkowa dr Gabriela Tobora.

Za umiejętne łączenie biznezu z pasjami życiowymi wyróżnieni zostali:

Roman Badura- kolarstwo, Andrzej Kruszena-wspinaczki górskie,

Sławomir Zakrzewski- jujtsu

Kapituła pod Przewodnictwem Prof. Ludgardy Buzek, uhonorowała wysokimi odznaczeniami za zasługi dla Województwa Śląskiego Członków naszej Izby:

Złote odznaczenie otrzymał Tadeusz Gapiński,

Srebrne odznaczenia otrzymali : Aleksander Słota, Małgorzata Tomaszewska, Krzysztof Drobny.

Bardzo cieszy, że Władze Województwa Śląskiego dostrzegły zaangażowanie wymienionych powyżej w rozwój społeczno- gospodarczy Aglomeracji Śląskiej.

Gala miała szczególny charakter, odbiła się szerokim echem w naszym mieście.

Na zakończenie Gali odbył się wspaniały koncert znakomitego pianisty i kompozytora Leszka Możdżera. Słuchać Leszka Możdżera to prawdziwa uczta muzyczna. Czysta przyjemność.

Warto wspomnieć, że ten znakomity artysta był nominowany w bieżącym roku jako artysta 25- lecia Rzeczpospolitej Polski.

Dużą pomoc okazał nam tutaj znakomity muzyk i kompozytor z Bytomia-

Adam Wesołowski.

Filię Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego udostępnił nam z dużą życzliwością Dyr. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu dr Dominik Abłamowicz.

Dziękujemy.

Nowo wybrany Prezydent Bytomia- Damian Bartyla w sposób zdecydowany postawił na gospodarkę, słusznie twierdząc, że bez gospodarki nie będzie środków na rozwój miasta i wydatków na kulturę, oświatę.

Powołał Radę Biznesu wspierającą jego działania. W skład Rady Gospodarczej zostali powołani Krzysztof Gajos i Tadeusz Gapiński.

Spotkania Rady odbywają się cyklicznie i służą wypracowaniu dobrego modelu gospodarczego w mieście i sprawnej komunikacji z przedsiębiorcami.

Rada Biznesu pod przewodnictwem Krzysztofa Gajosa organizuje lub współorganizuje spotkania, pikniki biznesowe we współpracy z Firmą “Armada” Michała Golego.

Wspólnie z Biurem Promocji Bytomia- Naczelnik Izabellą Domagałą zorganizowaliśmy Seminarium polsko- niemieckie, które odbyło się w Hotelu „Rezydencja” w Piekarach Śląskich. Seminarium było bardzo ciekawe i stworzyło lepszą płaszczyzną porozumienia pomiędzy Izbami, oraz spraw dotyczących strefy ekonomicznej dla Bytomia.

Wystąpienia na Seminarium mieli:

Piotr Mazur, Krzysztof Gajos, Tadeusz Gapiński.

Seminarium odbyło się pod patronatem Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie do współpracy ze strony

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Po przeprowadzeniu rozmów co do charakteru współpracy z Prodziekanem Uniwersytetu Ekonomicznego dr Grzegorzem Głodem, została podpisana umowa o wzajemnej współpracy z Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego

Prof. zw.dr hab. Leszkiem Żabińskim.

Izbę reprezentowali Prezes- Tadeusz Gapiński i Vice Prezes- Krzysztof Gajos.

Współpraca z tak znaczącym podmiotem jak Uniwersytet Ekonomiczny daje dużo satysfakcji i przyczyni się do dobrego przełożenia na linii nauka- biznes.

Na dzień dzisiejszy już jesteśmy zaproszeni do tworzenia nowego kierunku biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Z inicjatywy BIPH zorganizowaliśmy w CH Agora w Bytomiu ogólnomiejską konferencje dla wszystkich przediębiorców w Bytomiu.

Zebranie miało charakter otwarty i celem była komunikacja przedsiębiorców Bytomia.

Wymiana doświadczeń, uwagi dotyczące relacji urząd a przedsiębiorcy, wzajemna współpraca

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Vito Caseti- Organizator Forum Biznesowych,

Vito Caseti to również podróżnik, dziennikarz, autor książek- Moja Toskania,

dr Grzegorz Głód- Prodziekan Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

dr Jan Sarna z Centrum Kardiochirurgii im.Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Spotkanie miało ciekawy i wyjątkowy charakter.

Uczestnicy spotkania wyjechali na szkolenia biznesowe w Hotelu „Ossa” koło

Rawy Mazowieckie. Zapoznali się z osiągnięciami w Centrum Kardiochirurgii w Zabrzu, gdzie doktorzy Centrum pokazali osiagnięcia na miarę światową między innymi, sztuczne serce, oraz innowacyjną pompę wirnikową tłoczącą krew zamiast serca.

Wielka to sprawa , aby nie była nam potrzebna.

Dyrektor Mirosław Cechowski omówił funkcję CH Agora , która wpisała się w życie naszego miasta. Dyrekto Mirosław Cechowski udostępnił dla przedsiębiorców Bytomia salę konferencyjną oraz catering. Dziękujemy.

Spotkania otwarte przedsiębiorców Bytomia będą kontynuowane w roku bieżącym.

Na dużą uwagę zasługują fakty nominacji finałowych. Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie gospodarki.

Nominacje i zwycięstwo w kategorii firm małych i średnich uzyskała Firma Mazur, Piotra Mazura.

Nominację finałową w kategorii mikro firm, uzyskała Firma Rowerek,

Romana Badura.

Obu Panom gratulujemy, to duży sukces i powód do dumy.

Wręczone zostały również statuetki za długoletnie prowadzenie działalności gospodarczej i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego miasta Bytomia.

Wyróżnienia w formie statuetek otrzymali: Tadeusz Gapiński- Firma Gabud i

Krzysztof Gajos- Firma Sponsor.

Sukcesy przyczyniające się do wizerunku BIPH uzyskują nasi członkowie, a są nimi:

Pan Roman Badura, który jest w ścisłej krajowej, ale też europejskiej czołówce, kolarzy szosowych i od wielu lat przysparza naszemu miastu i Izbie sukcesów, pracuje na nasz współny wizerunek.

Nasz kolega Sławek Zakrzewski od kilku lat walczy w Mistrzostwach Europy w jujitsu odnosząc ogromne sukcesy, są to złote, srebrne i brązowe medale Mistrzostw Europy w różnych kategoriach.

Szanowni Państwo,

Rok 2013 był dla nas dobrym rokiem, powiększyliśmy szeregi Izby o 8 nowych znaczących podmiotów gospodarczych.

Każdy nowy podmiot i te nowe spojrzenie na sprawy gospodarcze, na przedsiębiorczość w naszym mieście, a nowi członkowie pośrednio utwierdzają naszych przedsiębiorców o potrzebie przynależności do Stowarzyszenia.

Każdy sukces naszego członka przyjmujemy z prawdziwym zadowoleniem.

Z satysfakcją należy odnotować kolejną edycję konkursu “Moja Firma- Mój Sukces”,

zorganizowaną wspólnie z PUP w Bytomiu, konkurs jak widać na stałe wpisuje się w programy życia naszego miasta.

Jak już wspominałem widać tutaj dobrą współpracę.

Pomysł- Krzysztofa Gajosa,

nazwa i oprawa imprezy “Moja Firma- Mój Sukces”- Tadeusz Gapiński,

Współpraca organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy- Dyr. Ryszard Witek,

Z-ca Dyr. Iwona Szczudło wraz z pracownikami.

Wspólnie stworzyliśmy coś dobrego, co daje nowym przedsiębiorcom, tworzącym miejsca pracy wiele zadowolenia i satysfakcji.

Koniec roku to kolejna, bardzo uroczysta Wigilia.

Zaproszenie przyjęli Prezydent Bytomia- Damian Bartyla,

Przewodnicząca Rady Miasta- Danuta Skalska,

oprawę duchową zapewnił ks. Bartosz Podhajecki.

Był opłatek, kolędy, wspomnienia naszych członków o wigiliach spędzonych w różnych częściach świata.

Było bardzo miło i wzniośle.

Tak dobry nastrój jest nam potrzebny przez cały rok i głęboko wierzę, że tak jest lub będzie.

Tego wszystkim życzę.

Chcielibyśmy, aby w gronie ludzi sukcesu, ludzi otrzymujących nagrody i wyróżnienia znalazło się wielu naszych członków , aby nasza praca była zauważona i doceniona .

Dzisiaj w czasach gospodarki rynkowej globalizacji utrzymanie się na rynku i rozwijanie firmy jest prawdziwym sukcesem.

Ważny jest klimat jaki wokół siebie tworzymy, aby był to klimat przyjazny,

aby przedsiębiorcy widzieli nas w partnerstwie , że mogą liczyć na pomoc i wsparcie, że idziemy w dobrym kierunku, świadczą fakty, iż w pierwszym połroczu 2014 roku wstąpiło do Izby cztery nowe podmioty gospodarcze, a piąty podmiot złożył deklarację wstąpienia do Izby.

Myślę, że bieżący rok będzie pełen pracowitości i zaangażowania w rozwój naszych firm, musimy dać z siebie wiele wysiłku aby temu sprostać.

Chciałbym, ze swojej strony, jak również Zarządu Izby podziękować za wszystkie Wasze wnioski i uwagi dotyczące pracy Izby, oczywiście czekamy na dalsze wskazówki, oczekiwania z Waszej strony.

Na zakończenie chciałbym w imieniu Zarządu BIPH życzyć wszystkim wielu sukcesów, trafnych decyzji, solidnych partnerów jakich spotkacie na swojej biznesowej drodze.

Aby Wasza praca i zaangażowanie zostało zauważone i należycie docenione.

Głęboko wierzę, że tak będzie.

Wszystkiego dobrego.

Prezes Zarządu

Tadeusz Gapiński

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa