Previous slide
Next slide

Sprawozdanie z zebrania z Radnymi

Na zebranie zaprosilismy:

 

I. Przewodniczącego Rady – Kazimierza Bartkowiaka

     Radnego – Kardasza Piotra

     Radnego – Podymę Mirosława

     Współpraca Rady z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową w Tworzeniu uchwał przyjaznych przedsiębiorczości i        tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

II. V-ce Prezes ZBM Bytom – Pan Błaszczyk Robert

     1. Zadania ZBM

     2. Otoczenie prawne działalności

     3. Aktualna struktura i planowane dalsze działanie restrukturyzacyjne.

     Relacja ze spotkania członków BIPH w dniu 10.02.

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli radni Miejskiej Rady w Bytomiu, tj.

 

Kazimierz Bartkowiak – przewodniczący

Piotr Kardasz – przewodniczący Komisji Komunalnej

Mirosław Podyma – przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Przewodniczący R.M. przedstawił członkom strukturę organizacyjną R.M.oraz zakres prac, którymi „Rada” zajmuje się, podał , że sesje R.M. odbywają się w ostatnią środę m-ca.Zaprosil członków BIPH do współpracy w zakresie interesujących przedsiębiorców tematach.

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Pan Piotr Kardasz nakreślił plany nad, którymi pracuje komisja a dot.zagospodarowania terenów poprodukcyjnych, przedstawił również postawione cele, a mianowicie to, że Bytom ma być najlepiej skomunikowanym miastem, że są szanse na to,że rozpocznie działalność firma, która będzie produ-centem elementów „kosmicznych” zatrudniając około 200 pracowników. Uważa, że wpływ na rozwój Bytomia ma bliskość portu lotniczego oraz odremontowanie pięknych secesyjnych kamienic i stawianie na rozwój w kierunku kultury i rozrywki. Poinformował o podjętych działaniach w zakresie „terenów zielonych”- parków.

 

W trakcie dyskusji członkowie wnieśli następujące uwagi:

 

* Jerzy Podhajecki- zwrócił uwagę na zły stan kamienic w liczbie około 200, na któ-

 

rych ciąży decyzja PINB, która zakazuje użytkowanie tych budynków.Zwrócił również na krytyczny stan oficyn, które będzie trudno odremontować. Jednak najbardziej bulwersuje to, że Bytom oceniane jest miasto bardzo brudne- podał sporo przykładów.Dodał, że w tym zakresie „miasto” powinno sprawę załatwić ponieważ wydatki na ten cel są w budżecie ujęte i należy tylko w należyty sposób wymagać.

 

*Barbara Kulikowska – stwierdziła, że przedsiębiorcom zależy na wykupie lokali użytkowych, uważa, że jest to również z korzyścią dla „miasta” – jest to sposób na szybszy sposób na odremontowanie budynków. Kierując się prawdą oczywistą, że właściciel czy będzie nim osoba fizyczna, firma czy też wspólnota mieszkaniowa ma zakodowaną potrzebę dbania o swoją własność.Zwróciła również uwagę na umożliwienie zakupu budynku bezprzetargowo w którym przedsiębiorca prowadzi gospodarczą, a który przeznaczony jest do sprzedaży. Powiedziała również, że z inicjatywy członków „Rady Konsultacyjnej ds. Gosp. przy Prezydencie m.Bytomia” wprowadzno sprzedaż warunkową przy sprzedaży budynków o złym stanie technicznym, wprowadzona formuła ma zapewnić wykonanie prac remontowo-budowlanych gwarantujących utrzymanie budynku w stanie zapewniającym wymogi bezpieczeństwa i pewność,że właściciel przy zaangażowaniu kapitału dokończy remont.

 

* Andrzej Kruszena – uważa, że w interesie „miasta” winno być umieszczenie na stronie internetowej miasta informacji o działających w Bytomiu stowarzyszeń gospodarczych.

*Jacek Wieczorek – uważa, że w publikatorach miejskich powinna znaleźć się informacja na temat różnic między umową najmu a umową dzierżawy oraz co może przedsiębiorstwo uzyskać od Gminy.

*Danuta Przybyszewska – uważa, że należy przeklasyfikować lokale użytkowe mieszczące się przy Rynku ze strefy „S”na niższą z uwagi na to,że Rynek jest „martwy”.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa