Previous slide
Next slide

Sprawozdanie z działalności BIPH

Sprawozdanie z działalności BIPH za rok 2006

Założeniem planu na rok 2006 było: 

1. Zwiększenie liczby członków BIPH. 

2. Poprawa ekonomiczna BIPH. 

3. Rola BIPH w środowisku przedsiębiorczości. 

4. Współpraca z Prezydentem Miasta w sprawach gospodarczych.

5. Oferta szkoleniowo – biznesowa dla członków stowarzyszenia 

– organizacja szkoleń przedsiębiorców 

– pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw 

6. Zorganizowanie III Forum Gospodarczego m. Bytomia. 

7. Zamierzenia organizacyjne na II półrocze 2007 – plan pracy.

Szanowni Państwo

Chciałbym poinformować, że miniony rok, był rokiem dobrym dla n/ Izby. Planowane spotkania zostały zrealizowane zgodnie z życzeniami n/ członków, odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu. Większość naszych spotkań odbywało się w sali PSS Społem w Bytomiu, dzięki życzliwości Pani Prezes Barbary Kulikowskiej, za co serdecznie dziękuję.

Odbyliśmy również zebrania n/ członków: Restauracja „Paula” i „Myśliwska” w Bytomiu. Podziękowanie dla właścicieli. 

Szanowni Państwo 

W minionym roku przyrost członków w stosunku do ubiegłego roku był 60% i z przyjemnością pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy skupiamy 50 firm. W ostatnich miesiącach notujemy średnio wzrost o 2 firmy miesięcznie. 

Zarząd BIPH powinien i dołoży starań, aby utrzymać dalszy dynamiczny rozwój n/ stowarzyszenia poprzez stworzenie lepszej płaszczyzny współpracy pomiędzy członkami, uatrakcyjnienie programu w dziedzinie szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, organizację handlu krajowego i zagranicznego. 

Sprawy ekonomiczne.

Organizacja kiermaszy promocyjno – handlowych oraz zwiększona ilość członków – (bardzo proszę o terminowe realizacje składek) znacznie poprawiły i ustabilizowały sytuację finansową w n/ Izbie, jest ona na dzień dzisiejszy dobra. Wspólnie z Wami podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu stałej obsługi izby – sekretariat Pani Justyny Kotalczyk, co również przyczynia się do usprawnienia naszej działalności. Rola BIPH w środowisku przedsiębiorców.

Szanowni Państwo 

Tylko od nas zależy jak będziemy funkcjonowali w obecnej rzeczywistości, jak skorzystamy z dobrodziejstw i trudności, jakie niesie gospodarka rynkowa. Wszyscy wiemy jak trudna jest decyzja przyjęcia dobrej strategii, wejścia na rynek czy to z produktami, czy usługą, być konkurencyjnym cenowo i rozwijać się.

Istotą sukcesu firmy jest na pewno właściwe zarządzanie kadrami, programowanie rozwoju przedsiębiorstwa z elementami marketingu, zarządzanie sprzedażą, dystrybucję, korzystanie ze strukturalnych środków Unii Europejskiej.

Wszystkie sprawy, które wymieniłem powinny i znajdą się w bieżących programach n/ Izby, taka jest nasza rola i państwo powinniście z tego skorzystać. (Prof. Buzek, inf. autora).

Współpraca z Prezydentem, Zarządem m. Bytomia w sprawach gospodarczych.

Wspólnie ustaliliśmy, że jesteśmy organizację apolityczną i tą formę chcemy utrzymać. Współpraca z byłym Prezydentem Krzysztofem Wójcikiem była dobra, wiele n/ inicjatyw spotkało się ze zrozumieniem i akceptacją. 

Z inicjatywy Izby odbył się przedwyborczy miting Prezydentów Koja i Wójcika w restauracji „Paula” w Bytomiu. 

Zgłosiliśmy szereg uwag i postulatów między innymi powołanie Rady Gospodarczej, co się w tej chwili realizuje.

Odbyliśmy już dwa spotkania z nowym Prezydentem Piotrem Kojem i Z-cą Prezydenta Marianem Maciejczykiem, uważamy, że powinniśmy być znaczącym partnerem dla miasta w jego decyzjach nas dotyczących.

Oferta szkoleniowo – biznesowa dla członków stowarzyszenia 

– organizacja szkoleń i spotkań przedsiębiorców 

– pozyskiwanie środków unijnych na rozwój firm

W kilkunastu spotkaniach członków zaprosiliśmy: firmę „Baltimpex”, „Ekspress” Kraków, Grupę PZU, Firmę „Doradca”, GARR K-ce, Urząd Skarbowy Bytom, Agencję Rozwoju Regionalnego Ruda Śląska, Pow. Inspekcję Pracy Katowice, Polskie Doradztwo Finansowe K-ce, Bank Ochrony Środowiska – finansowanie inwestycji.

Zagadnienia prawne w Firmie – Radca P. Urban Henryk, wszystkie spotkania spotkały się z żywym zainteresowaniem naszych członków i chcemy je utrzymać w obecnej formie z pewnymi modyfikacjami.

BIPH jest w stałym kontakcie z GARR K-ce oraz ARR Ruda Śląska (spotkania 

w czwartki w BIPH) oraz Bankiem Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawach środków unijnych – dotacji i kredytów preferencyjnych łączonych.

Organizacja III Forum Gospodarczego. 

Na spotkaniu z Prezydentem Piotrem Kojem ustalono kontynuację kolejnych spotkań przedsiębiorców pod Patronatem Prezydenta miasta Piotra Koja pod nazwą III Forum Gospodarcze m. Bytomia.

Prezydent jest zainteresowany podniesieniem rangi Forum Gospodarczego do bardzo znacznego wydarzenia w mieście poprzez zaproszenie autorytetów z dziedzin gospodarczych.

Zamierzenia organizacyjne na II półrocze 2007 – plan pracy.

W załączonym planie pracy na II półrocze 2007 roku zamierzamy kontynuować spotkania gospodarcze, ekonomiczne, szkoleniowe przyczyniające się do integracji naszych członków, osiąganiu przez nich wymiernych korzyści ekonomicznych, nabywaniu wiedzy z dziedziny zarządzania, wymiany doświadczeń i rozwoju naszych firm. Wszystkie Państwa wnioski, uwagi chętnie przedyskutujemy: włączymy do naszego planu zamierzeń organizacyjnych. 

– w opracowaniu jest statuetka „Przyjazny Przedsiębiorczości”, którą opracuje artysta rzeźbiarz Norbert Jastalski (laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Rzeźby ku czci ofiar katastrofy budowlanej na targach w Katowicach).

 

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa