Previous slide
Next slide

Sprawozdanie z działalności BIPH za rok 2009

Witam wszystkich zebranych na dzisiejszym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2009. Jesteśmy gośćmi w Restauracji „Paula” w Bytomiu, którą zarządza Członek BIPH-V-ce Prezes Krzysztof Drobny. Dziękuję za przygotowanie przyjęcia. Dziękuję Członkom za aktywny udział, dziękuję Zarządowi za twórczą pracę, która przyczyniła się do dalszego rozwoju n/ Izby. Pragnę przypomnieć, że w sposób stały współpracuję z naszą Izbą pełniąc funkcje doradcze:

1. Pani Grażyna Karczewska- Wypior – Prawnik

2. Pan Czesław Michalak- Doradca Ekonomista

3. Pan Marcin Iwanek- Doradca Finansowy

4. Pan dr Grzegorz Głód- Akademia Ekonomiczna, Doradca

Powyższa współpraca pozwala nam na uniknięcie błędów w zarządzaniu naszymi firmami, a o ile już występują to w rozwiązaniu problemów ekonomiczno-finansowych.

Szanowni Państwo,

Zebrania BIPH odbywały się w miarę potrzeb i uzgodnień średnio minimum jeden raz lub dwa razy w miesiącu. Na zebraniach poruszaliśmy sprawy organizacyjno-gospodarcze w takich tematach jak:

– Kluczowe dyrektywy dla Polskiego biznesu Spotkanie z Panią Małgorzatą Handzik – Europosłem

Zagadnienia współpracy- Samorząd m. Bytomia- Izba Przem.Handl.- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta- Kazimierzem Bartkowiakiem oraz Radnymi, co miało na celu podejmowanie uchwał przez Radę Miasta przyjaznych przedsiębiorczości.

Omówienie tematów rozmów z Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta. Spotkanie i wykład Pana Krzysztofa Wieczorka w sprawie promocji i reklamy firmy. Spotkanie z Posłem na Sejm RP Grzegorzem Tobiszowskim bardzo ciekawe 09. spotkanie, na którym omówiono sprawy gospodarcze oraz kierunki działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Zebranie i dyskusja z przedstawicielami Urzędu Pracy w sprawy tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości wsparcia ze strony Urzędu Pracy. Spotkanie i wykład dr Grzegorza Głoda z Akademii Ekonomicznej w Katowicach na temat roli małych i średnich firm i ich działaniami warunkach kryzysu.

– Spotkanie z Michałem Żabickim z Centrum Innowacji w Biznesie w sprawie szkoleń biznesowych.

– Odbyliśmy spotkanie z Centrum Szkolenia w Bytomiu w sprawie dotacji unijnych jako dopłaty do przedsiębiorców, pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje.

– Pan Wiesław Duda z Comercial Union- Aviva omówił zagadnienia

ubezpieczeń pracodawców o wszelkiego ryzyka i możliwości integracji pracowników z pracodawcami.

– Spotkanie Zarządu z Prezesem Reg. Izby Gosp.- Tadeuszem Donocikiem. Wszystkie wymienione i inne tematy wywołały dyskusję wśród Członków Izby i zaproszonych gości, były cenne i wiele wniosły do działalności firm. W minionym roku nastąpiła pewna fluktuacja Członków n/Izby. Część Członków z różnych powodów zrezygnowała z udziału w n/ Izbie- likwidacja zakładu, kryzys. Odnotowaliśmy też znaczny wzrost zainteresowania n/ Izby i złożenie deklaracji do jej przystąpienia. Tym bardziej, że deklaracje przystąpienia złożyły firmy znaczące i aktywnie działające na rynku. W sprawach ekonomicznych, zarówno Zarząd jak i Członkowie powinniśmy położyć duży nacisk na pozyskanie nowych Członków, większa liczebność poprawi naszą sytuację ekonomiczną jak również zwiększy naszą pozycję rynkową jako Stowarzyszenia. Pozwoliłoby to również na uruchomienie sekretariatu i lepszą koordynację działań. W sprawach szkoleniowo- biznesowych, proponuję utrzymanie organizacji szkoleń i spotkań przedsiębiorców z ludźmi, którzy wnoszą ożywienie intelektualne, i inne spojrzenie na gospodarkę i wykorzystanie naszego potencjału gospodarczego. Wnoszę o utrzymanie stałej współpracy z takimi firmami jak firma „Baltimex”, „Doradca z W-wy, GARR, Agencjami Rozwoju Lokalnego, Doradztwo Finansowe czy Funduszem Ochrony Środowiska. Wszystkie wymienione firmy spotkały się z żywym zainteresowaniem naszych Członków i należy to utrzymać.

Szanowni Państwo,

Tak naprawdę to tylko od nas samych będzie zależało na ile uda się nam zaistnieć na rynku pracy, jak będziemy funkcjonowali w teraźniejszej rzeczywistości, czy skorzystamy z gospodarki rynkowej czy pokonamy trudności, jakie ona niesie. Wszyscy wiemy jak trudno jest podjąć właściwą decyzję, przyjąć strategię działania na najbliższe lata. Wejść na jakże trudny rynek ze swoimi produktami czy usługami. Jaką podać cenę, aby towar czy usługa była sprzedawana, był zysk, który pozwoli na rozwój naszych firm? Istotą sukcesu jest z pewnością właściwe zarządzanie firmą, sprzedażą, kadrami, dobry marketing, korzystanie ze struktur Unii Europejskiej. Wszystkie powyższe tematy powinny się znaleźć w bieżących programach naszej Izby. Współpraca z Prezydentem miasta oraz Radnymi. Jak już ustaliliśmy jesteśmy organizacją apolityczną i tą formę należy utrzymać? Z inicjatywy naszej Izby powstała Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta. Myślę, że nie spełnia ona naszych oczekiwań. Często konsultacje są prowadzone w ostatniej chwili tuż przed podjęciem uchwał dotyczących życia gospodarczego miasta. Powinniśmy wywierać większą presję na Zarząd, aby Rada Miasta podejmowała uchwały przyjazne przedsiębiorcom. Należy tu zwrócić jednak uwagę, że Rada nie ma mocy prawnej jesteśmy jedynie ciałem doradczym. Wiemy, że gdyby nie nasze sugestie, wnioski kilka istotnych spraw znalazłoby inny mniej korzystny wymiar dla naszych przedsiębiorców. Udział w Radzie, spotkania z Radnymi moim zdaniem należy kontynuować. W sprawach zagranicznych BIPH wystosowała pismo- zaproszenie do Burmistrza Reckinghasuan w sprawie podjęcia współpracy n/ Izby oraz strony niemieckiej. Postanowiliśmy podjąć dalszą współpracę z P. Mecenas Aldoną Vielchauer, która koordynuje współpracę w sprawach handlu i usług izb polskich i niemieckich. Bardzo istotnym tematem jest udział Członków BIPH w wyborach samorządowych, aby nasi przedstawiciele znaleźli się wśród rajców miejskich i abyśmy mieli większy wpływ na życie gospodarcze miasta. W tej sprawie prowadzimy rozmowy z Członkami naszej Izby. Uważamy, że w najbliższych latach powinny być kontynuowane spotkania gospodarcze, ekonomiczne i szkoleniowe, z naciskiem na osiąganie wymiernych korzyści materialnych Członków stowarzyszenia. Aby na naszych spotkaniach podobnie jak w latach ubiegłych brali udział zaproszeni goście o różnych profesjach gospodarczo- społecznych, co przyczyni się do nabywania wiedzy potrzebnej do Zarządzania, wymiany doświadczeń i rozwoju naszych firm. Proszę o bieżącą analizę naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy informację z życia Izby i pozyskiwanie nowych Członków. Myślę, że wszyscy dołożymy wszelkich starań, aby Bytomska Izba Przem – Handlowa była znaczącym stowarzyszeniem, abyśmy mieli wpływ na życie gospodarcze naszego miasta i poprawę naszych warunków życia i rozwoju.

Dziękuję za uwagę.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa