Previous slide
Next slide

Sprawozdanie z działalności BIPH za rok 2007

Dnia 10.06.2008 r w restauracji „Myśliwska” w Bytomiu odbyło się Walne Zwyczajne Zgromadzenie członków BIPH.

Pan Prezes Gapiński przedstawił na nim sprawozdanie z działalności BIPH za rok 2007.

Oto jego treść:

Jakie były założenia na rok 2007/2008

1. Zwiększenie liczby członków (stały punkt)

2. Sytuacja ekonomiczna i jej poprawa.

3. Rola BIPH w środowisku przedsiębiorców.

4. Współpraca z Prezydentem miasta Bytomia.

5. Rola Gospodarcza przy Prezydencie miasta Bytomia.

6. Oferta szkoleń, spotkań dla członków BIPH.

 

7. Organizacja IV Forum Gospodarczego m. Bytomia

 

8. Zamieszanie organizacyjne na II półrocze 2008r.

 

Szanowni Państwo,

 

Miniony rok był dla Izby rokiem pewnej stabilizacji. Planowane spotkania odbywały się zgodnie z planem, a programy były dostosowane do życzeń i wniosków naszych członków.

 

Większość zebrań odbyła się w sali PSS Społem w Bytomiu, dzięki życzliwości Pani Prezes PSS Barbary Kulikowskiej, za co serdecznie dziękuję.

 

Odbywaliśmy również dobrze przygotowane spotkania w Restauracji „Pod Progiem” w Sportowej Dolinie, Restauracja „Jakub”, „Paula”, „Myśliwska” dziękuję organizatorom, właścicielom w /w restauracji.

 

Szanowni Państwo,

 

Na dzień dzisiejszy skupiamy ponad 50 firm.Jest to i dużo i mało. Plasujemy się w średniej ilości izb śląskich o podobnym profilu działania Zabrze, Gliwice, Chorzów. W mieście Bytomiu jesteśmy w ścisłej czołówce. Czy nas to zadawala, myślę że zdecydowanie nie, Zarząd członkowie Izby powinniśmy się przyczyniać do bardziej dynamicznego rozwoju naszego stowarzyszenia. Należy poprawić współpracę pomiędzy członkami, uatrakcyjnić program w dziedzinie kojarzenia firm, szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania.

 

2. Sprawy ekonomiczne.

 

Na dzień dzisiejszy posiadamy płynność finansową. Proszę jednak o terminowe płatności składek, co jest powinnością statutową członka. Prezydent miasta Piotr Koj, nie wyraził zgody na organizację kiermaszu przy ul. Dworcowej, przenosząc kiermasz na Rynek. Organizatorzy z kolei, nie chcą targów na rynku . należy wrócić do koncepcji ul. Dworcowej, gdyż targi poważnie zasilały budżet Izby.

 

3. Rola BIPH w środowisku przedsiębiorców.

 

Szanowni Państwo,

 

Jaka będzie nasza rola, jak będziemy funkcjonować w dzisiejszych czasach globalizacji zależy wyłącznie od nas. Czy potrafimy skorzystać z liberalizmu gospodarczego, jaki niesie gospodarka rynkowa zależy od naszych postaw i umiejętności. Wszyscy wiemy jak trudna jest decyzja przyjęcia dobrej strategii, wejścia na rynek czy to z produktami, czy usługą, być konkurencyjnym cenowo i rozwijać się. Istotą sukcesu firmy jest na pewno właściwe zarządzanie kadrami, programowanie rozwoju przedsiębiorstwa z elementami marketingu, zarządzanie sprzedażą , dystrybucję, korzystanie ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie wymienione powyżej sprawy tematyczne znajdują się sukcesywnie w programach naszej Izby, gdyż ich aktualność nie przemija.

 

4. Współpraca z Prezydentem miasta- Piotrem Kojem.

 

Na wniosek naszej Izby Prezydent Piotr Koj powołał Radę Konstytucyjną d/ s Gospodarczych przy Prezydencie miasta. Do Rady z ramienia Izby zostali wytypowani Gapiński Tadeusz , Kulikowska Barbara. Członkiem Rady jest również Jarosław Szylwański ze Sportowej Doliny. Na wniosek Prezydenta Rada Gospodarcza została poszerzona. Czy jesteśmy zadowoleni z działalności rady, myślę że nie. Nie wypracowaliśmy jeszcze skutecznych metod działania, a propozycje różnych zmian finansowych, prawnych dostawaliśmy dosłownie „za pięć dwunasta”. Zgłosiliśmy do takiego działania swoje wnioski i uwagi krytyczne. Można zadać pytanie po co Rada? Odpowiedź jest prosta, nieobecni nie maja racji i gdyby nie było rady wiele uchwał byłoby bardzo niekorzystnych dla przedsiębiorców np. dzierżawy 10- letnie. Należy zatem poprawić skuteczność i prestiż Rady Gospodarczej. Wszelkie uwagi naszych członków dotyczące życia miasta , jego spraw gospodarczych zawsze będą przedstawiane na forum Rady.

 

5. Realizacja zadań programowych w roku 2007r.

 

W roku 2007 w porozumieniu z członkami naszej Izby zorganizowaliśmy cały szereg spotkań między innymi.

 

– Relacje Pracodawca- pracownik Ref. V-ce Dyrektor PIP w Katowicach inż. Henryk Kałuża

 

– Aktualne zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych i podatek Vat. – Ref. Urząd Skarbowy Bytom- czterech przedstawicieli Urzędu z Naczelnikiem Ryszardem Knapczykiem,

 

– Spotkanie z P. Aldoną Vielhaur i stroną niemiecką w sprawie współpracy handlowej przy udziale V-ce Prezydenta Mariana Maciejczyka.

 

– Współpraca gospodarcza z Ukrainą- możliwości handlowe

 

– Ref. Władysław Kohut

 

– Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Powiatowy Urząd Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych i tworzenia nowych miejsc pracy. Referowali- Powiatowy Urząd Pracy,

 

– Zebranie informacyjne BCJ Poland System.

 

– Wymiana towar za towar. Referowali Dariusz Brzozowiec, Krzysztof Pietrzak, Robert Szczepanik,

 

– Spotkanie w sprawie certyfikatów ISO dla członków Izby – Agencja Inter Progress,

 

– Zebranie dotyczące spraw ubezpieczeń i bezpieczeństwa naszych firm, Ref. Andrzej Kostka PZU Katowice,

 

– Zapraszaliśmy Panią Beata Kińczyk, która poprzez dotację unijne zgłosiła ofertę bezpłatnych szkoleń przedsiębiorców- kierowanie firmą, pracowników w różnych grupach zawodowych, aż do bezpłatnego nauczania języków obcych włącznie.

 

– Zorganizowaliśmy III Forum Gospodarcze w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w sprawie roli małej i średniej przedsiębiorczości.

 

– W ostatnim okresie odbyły się spotkania z Red. Życia Bytomskiego Tomaszem Nowakiem, w sprawie współpracy.

 

– Z Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej – Tadeuszem Donocikiem, koordynacja prac, wspólne korzyści dla izb- wyjazdy na targi itp.

 

– Z Platformą Światowego Biznesu- Informacje o firmach, współpraca , rabaty.

 

– Zagadnienia prawne w Firmie – Radca Prawny Henryk Urban.

6. Organizacja IV Forum Gospodarczego pod patronatem Prezydenta m. Bytomia.

Powołanie sztabu organizacyjnego Forum, Ranga Forum, prezentacje, ciekawi goście.

7. Zamierzenia organizacyjne na rok 2008.

Szanowni Państwo,

Rolą Izby jest dobra transmisja pomiędzy członkami, władzami miasta oraz firmami doradczymi. W dalszym ciągu będziemy promować i rozwijać przedsiębiorczość poprzez seminaria i szkolenia. Kojarzyć partnerów handlowych poprzez kontakty krajowe i zagraniczne. Współpracować z R.J.G. w Katowicach, G.A.R.R. w Katowicach oraz instytucjami pokrewnymi w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych dla firm. Jednak, jak będziemy funkcjonować zależeć będzie wyłącznie od nas. Chętnie wysłuchamy propozycji naszych członków, co widzieliby w programie Izby. Jakie są ich oczekiwania. Przedstawiony program stanowi jedynie propozycje i możemy dowolnie zmodyfikować nasze działania.

Serdecznie zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz rozwoju naszego stowarzyszenia

 

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa