Previous slide
Next slide

Spotkanie członków BIPH z Prezydentem Miasta Bytomia – Piotrem Kojem.

P r o t o k ó ł

W dniu 26.01.2010 r. w sali narad PSS Społem odbyło się spotkanie członków BIPH z Prezydentem Miasta Bytomia – Piotrem Kojem.

Po tematycznym wprowadzeniu przez Prezesa Tadeusz Gapińskiego głos zabrał Prezydent Piotr Koj, który stwierdził, że:

  1.      W roku bieżącym mamy niższy budżet co przełoży się na niższe o około 25% wydatki inwestycyjne.

 

      2.       Omówił kierunki rozwoju prokulturowe.

 

      3.      W sprawach gospodarczych powinniśmy rozwijać co mamy, z naciskiem na zagospodarowanie terenów po kopalniach „Rozbark”, „Szombierki”, tereny przy Kop. „Powstańców Śląskich”.

 

      4.      Miasto przewiduje działania wspierające w postaci negocjacji podatków gruntowych. Problemy firm w tej mierze będą rozpatrywane indywidualnie, przez odpowiednie wydziały w Urzędzie.

 

      5.      Zarówno zintegrowany do Pyrzowic bytomski dworzec jak również węzeł piekarski poprzez swoją bliskość dają pewne atuty komunikacyjne.

 

      6.      10 lutego będzie otwarta hala widowiskowo-sportowa w Bytomiu-Szombierkach co również poprawi możliwości organizacji masowych imprez kultury i sportu.

 

      7.      Zmieniono formułę sprzedaży obiektów miejskich z zobowiązaniami dla kupujących.

 

      8.      Nastąpi poprawa jakości parków miejskich oraz dalsza kontynuacja budowy dzielnicowych boisk sportowych.

 

      9.      Budownictwo TBS będzie kontynuowane, być może nastąpi zmiana funkcji tj. możliwość sprzedaży mieszkań.

W dyskusji uczestniczyli: Władysław Zaczek, Józef Bocian, Roman Badura, Zygmunt Wyłomański, Ryszard Kopiec, Maciej Deptuch, Tadeusz Gapiński.

Omawiano sprawy: wykupu lokali użytkowych, uzgodnienia z Naczelnikiem Drogosiem, reklama świetlna, co jest informacją o działalności a co jest reklamą sklepu. Sprawa wymaga jednoznacznej wykładni. Temat poruszał Roman Badura, Tadeusz Gapiński. Korzystanie ze strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz BIPH. Stwierdzić należy, że potrzebna jest pewne determinacja zabiegających o kupno lokali użytkowych tj. w spólne działanie i pomoc Zarządu PIBP, Prezydenta i jego struktur organizacyjnych.

Podstawą każdego działania jest złożony wniosek do odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego a w razie trudności wspólne działania zarządu BIPH oraz jej członków.

W podsumowaniu ustalono konieczność dalszych spotkań Prezydenta miasta z członkami BIPH w celu poprawy relacji Urząd a Przedsiębiorcy.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa