Previous slide
Next slide

Społeczna Rada Konsultacyjna w Dziedzinie Gospodarki przy Prezydencie miasta Bytomia

Członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej w Dziedzinie Gospodarki przy Prezydencie miasta Bytomia na spotkaniu w dniu 01.08.2007r. w składzie:

Ewa Blaut,

Leszek Dziub,

Tadeusz Gapiński,

Henryk Kabus,

Barbara Kulikowska,

Elżbieta Wacławik,

zastanawiali się nad przygotowaniem problemów, którymi należy się zająć celem poprawy efektywności działania miasta i przedsiębiorców. Omówiono następujące kwestie celem przedłożenia ich Prezydentowi Miasta.

Poprawa wizerunku miasta Bytomia.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Prywatyzacje zasobów miejskich.

Tereny inwestycyjne.

Pustostany.

Członkowie uważają, że wypracowanie odpowiednich form w zakresie prezentowanych kwestii w punkcie nr 1, 2, 3, 4, 5 z uwagi na długofalowy charakter jest wymogiem koniecznym.

Ad.1. Za priorytetowe uznano poprawę w jak najszybszym czasie wizerunku miasta tym bardziej, że na tym zależy – władzom miasta, mieszkańcom i przedsiębiorcom. Szukając rozwiązań w tej kwestii należałoby, zobowiązać służy miejskie do egzekwowania od właścicieli, dzierżawców terenów i posesji do bezwzględnego utrzymania ładu i porządku (czystość, koszenie traw, usuwanie chaszczy a przy prowadzonych remontach budynków, dróg usuwanie na bieżąco efektów ubocznych wykonywanych prac).

Ad.2. Przedsiębiorców interesuje powołanie TBŚ a w szczególności, jakie korzyści będzie miała z tego faktu „Gmina”, czy z tego tytułu będą wpływać do budżetu miasta środki? Jaki obowiązek spadnie na Gminę? Czy są już potencjalni najemcy?

Ad.3. Przedsiębiorcy oczekują przedstawienia strategii w zakresie prywatyzacji budynków, mieszkań. Uważa się, że jest to jedyny sposób i prawidłowy kierunek, aby zatrzymać pogłębiające się niszczenie budynków, które można jeszcze „ratować”. Proponuje się, aby sprzedaży dokonywać na zasadzie umów przedwstępnych warunkując sfinalizowanie umowy – wykonaniem remontu np. w okresie 3 lat.

Ad.4. Inwestycje miasta są potrzebne – przedsiębiorców interesuje jakie zachęty stosuje gmina dla potencjalnego inwestora? Uważa się za konieczne określenie form – zachęt (ulgi podatkowe, wybudowanie drogi, preferencyjne ceny na grunt w przypadku inwestycji potrzebnych miastu).

Ad. 5. Problemem są pustostany, które są przedmiotem dewastacji co następnie ma wpływ na niszczenie budynku. Interesuje nas:

Jak ten problem załatwia „gmina”? 

Dlaczego tylko pustostany powyżej 80m2 są przedmiotem sprzedaży?. 

Dlaczego dokonuję się przekwalifikowania mieszkań na lokale użytkowe i wówczas daje się do przetargu? 

Przedsiębiorców interesuje również jakie będą zastosowane ulgi – formy wsparcia dla firm, które wynajmują lokale użytkowe i właścicielom budynków mieszczących się w otoczeniu pl. Kościuszki z chwilą rozpoczęcia budowy Centrum Handlowego. Budowa która potrwa około 2 lat wpłynie na obniżenie rentowności prowadzonych interesów. Dwa lata niektóre firmy mogą nie wytrzymać więc „gmina” powinna zastosować obniżenie czynszu i podatków. Uważamy, że korzyści po uruchomieniu Centrum Handlowego będzie miała „gmina” i przedsiębiorcy – (winno to ożywić koniunkturę ), ale trudy i uciążliwości budowy będą kosztować i to nie tylko przedsiębiorców, ale również mieszkańców i gminę. Wnioskujemy również o to, żeby nowe propozycje „gminy” dotyczące inwestycji, sprzedaży, działań gospodarczych skierowane były w pierwszej kolejności do firm bytomskich, które są zainteresowane rozwojem i prowadzeniem firm na terenie naszego miasta. Mamy nadzieję, że przedłożone propozycje przyczynią się do efektywnego załatwienia zadań na rzecz Miasta Bytomia, jego mieszkańców i przedsiębiorców.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa