Śniadanie biznesowe z prezydentem Bytomia i przewodniczącym Rady Miejskiej

7 marca br. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała kolejne Śniadanie Biznesowe w Hotelu Seven przy ulicy Musialika. Wzięli w nim udział członkowie naszej izby reprezentujący różne branże oraz przedstawiciele władz miasta, w tym prezydent Mariusz Wołosz i Michał Staniszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu.

Marcowe Spotkanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska biznesowego. Prezydent Mariusz Wołosz omówił z przedsiębiorcami perspektywy rozwoju miasta oraz przedstawił bieżące inwestycje prowadzone w Bytomiu. Ponadto, zaprezentowano osiągnięcia z minionego okresu kadencji oraz przedstawiono program gospodarczy na lata 2024-2029.

W programie Śniadania Biznesowego znalazła się również prezentacja możliwości wsparcia dla przedsiębiorców ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, którą przeprowadziła Agnieszka Szymkiewicz-Brodziak, kierowniczka Wydziału Informacji i Promocji w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Zdjęcia: Hubert Klimek / UM Bytom

Close Menu