Previous slide
Next slide

Protokół z zebrania Członków BIPH w dniu 14 września 2010

BIPH w dniu 14.09.2010 r. w restauracji „Paula” w Butomiu ul. Zabrzańska.

1. Na wstępie wręczono certyfikaty rekomendacyjne naszym nowym członkom a byli nimi:

Firma Luk-bud. – Prezes Władysław Żaczek,

Aikon Distribution – Prezes Grzegorz Żmuda,

Firma „Sponsor” – Prezes Krzysztof Gajos,

Firma „Energotech” – Prezes Longin Siemlat,

Firma „Jonat” s.c. – Prezes Zygmunt Wyłomański,

Firma „Top-Gum” – Prezes Piotr Tobor.

Nowe firmy przyjęto oklaskami, życząc sukcesów ekonomiczno-handlowych.

2. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisze porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu w sprawie promocji – wyróżnienia firm dotowanych z P.U.P., które osiągnęły sukces gospodarczy. Wyróżnienie „Moja Firma – Mój Sukces” spotkało się z dużym zainteresowaniem i będą to wyróżnienia cykliczne, promując firmy, które w wyniku dotacji publicznych znalazły swoje miejsce w gospodarce.

3. Otrzymaliśmy zaproszenie od Pani Poseł Małgorzaty Handzlik do udziału w II edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw, jakie odbędzie się w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego w dniu 14 października 2010 r.

Koszt: opłata 1.500 zł, plus przelot i hotel to około 4.000 zł.

Kontakt Pan Jan Rafałowski tel. +48 22 630-98-27, komórka 507-026-621.

Ostateczny termin zgłoszeń 23.09.2010r. Będzie to spotkanie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej oraz wymiana opinii środowiska biznesowego na temat zakresu polityki Unii Europejskiej. Zapraszamy

4.Omówiono temat roli BIPH w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Bytomiu na lata 2010-2014. Izba Przemysłowo-Handlowa jest apolityczna. Powinna przeprowadzić debatę z kandydatami na prezydenta w wybranych przez naszych członków zagadnieniach.

Wybór powinien być indywidualną sprawą każdego członka.

Debaty rozpoczniemy od 04.10.2010 r. z poszczególnymi kandydatami.

5. Odbyło się wystąpienie przedstawicieli PUP w Bytomiu, który reprezentowali Pan Krawiec Mirosław oraz Pani Monika Jędryszczyk, którzy zachęcali przedsiębiorców do korzystania z dotacji i różnych form współpracy

– Stypendium stażowe 890 zł

– Prace interwencyjne 717 zł

– Doposażenie stanowiska pracy 19.100 zł/stanowisko.

W/wym. pozostawili informatory i telefony kontaktowe. Zapraszamy przedsiębiorców.

6. W dniu 04.10.2010 r. o godz. 9.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się Konferencja: Bytom rozwój miasta – rozwój przedsiębiorczości. Prowadzący to Urząd Miasta Bytom i Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa i debaty.

7. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi korespondencję z Burmistrzem Miasta Recklinghausen w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Izbami polskimi a niemieckimi. Po wymianie korespondencji wysłaliśmy ofertę czym zajmują się nasze firmy, nasi członkowie, jaki zakres działalności prowadzą. Zaprosiliśmy do złożenia wizyty w Bytomiu. Oczekujemy odpowiedzi.

8. Przekazaliśmy informację, aby chętni, którzy uczestniczyli w spotkaniu w BIPH w sprawie Zarządzania Firmą zgłosili swój akces do V-ce Prezesa p. Andrzeja Kruszeny w sprawie prowadzenia dalszych wykładów – kursu, w uzgodnionej tematyce. Kontakt Pan Andrzej Kruszena tel. 695-396-559. Zapraszamy.

9. Z uwagi na kampanię prezydencką oraz inne zagadnienia z życia Izby zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.biph.pl

Prosimy o terminową realizację składek członkowskich !!!

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa