Previous slide
Next slide

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy zgłosił się do BIPH z pismem o następującej treści:

W związku z koniecznością zdefiniowania potrzeb szkoleniowych i przygotowania diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy, proszę o przekazanie do naszego Urzędu informacji na temat:, jakie zawody i specjalności są aktualnie najbardziej poszukiwane, przez pracodawców zrzeszonych w BIPH. 

Dane te są potrzebne do opracowania, zgodnie ze staraniami usług rynku pracy, planu szkoleń grupowych na 2008 r.

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu 

mgr Ryszard Witek

W imieniu Zarządu BIPH proszę wszystkich członków naszej Izby i naszych sympatyków przedsiębiorców miasta Bytomia o wyrażenie swojej opinii w tym zakresie.

Andrzej Kruszena wiceprezes BIPH

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa