Previous slide
Next slide

Plan Pracy Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej na I półrocze 2017 r.

Zebranie 14.02.2017r godz.16.00

Przedstawienie planu pracy BIPH na I półrocze 2017r.
Kodeks Spółek Handlowych,tworzenie konsorcjów firm,prawa i obowiązki
Referuje- Mecenas Krzysztof Sawicki
Sprawy różne
Wolne wnioski

Zebranie 14.03.2017r godz.16.00

Przedstawienie planu spotkania
Propozycje Śląskiego Funduszu Poręczeniowego w Katowicach
Możliwości Finansowania MSP przez Fundusz Górnośląski w Katowicach
Sprawy różne


Zebranie 25.04.2017r godz.16.00

Plan zebrania-omówienie
Spotkanie z dr hab.Grzegorzem Głodem – temat: „Konkurencyjni przetrwają” (Dr hab. Grzegorz Głód jest wykładowcą Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest również doskonałym praktykiem,doradcą ekonomicznym wielu firm państwowych i prywatnych w wielu dziedzinach.)
Udział bytomskich firm w procesie rewitalizacji miasta Bytomia
Sprawy różne,wolne wnioski.

Zebranie 16.05.2017r godz.16.00

Przedstawienie planu zebrania
Propozycje wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców
Spotkanie z Dyrektorami Bytomskich Szkół Zawodowych – Państwową Szkołą Budownictwa,Elektroniki i inne. Moderator – inż Jerzy Podhajecki
Sprawy różne,wolne wnioski.

Zebranie 06.06.2017r godz.16.00

Walne zebranie


Proszę o inne propozycje odnośnie planu pracy, które zostaną włączone do spotkań.

Proszę również o wniesienie uwag jakie tematy trzeba uwzględnić w naszych
działaniach,dziękuję.

Prezes Zarządu

Tadeusz Gapiński

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa