Previous slide
Next slide

Plan pracy BIPH na drugie półrocze 2011

I. Zebranie 14.06.2011r. godz. 16.00

Omówienie kierunków działania BIPH.

Wręczenie certyfikatów nowym członkom.

Zagadnienia prawne w firmie – umowy, przetargi, wierzytelności, dokumentacja prawna prowadzi mgr Grażyna Karczewska-Wypiór – prawnik.

Sprawy różne wolne wnioski.II. Zebranie 13.09.2011 r. godz. 16.00

1. Spotkanie z Insp. P.I.P. w Katowicach inż. Henrykiem Kałużą – relacje pracodawca – pracownik.. Dokumentacja pracownicza w firmie.

2. Informacja o środkach unijnych na rozwój firm. Prowadzi Śląski Oddział Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie – mgr Michał Żabicki.

3. Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową Recklinhausen – Niemcy.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.


III. Zebranie 11.10.2011 r. godz. 16.00


1. Bank przyjazny przedsiębiorcom BZ WBK Bytom. Przygotowuje Zarząd Banku.

2. Kojarzenie partnerów handlowych prowadzi dr Włodzimierz Gorki.

3. Spotkanie z kandydatami na posłów.

4. Sprawy różne – wolne wnioski.


IV. Zebranie 08.11.2011 r. godz. 16.00


1. Sprawy ochrony środowiska, dostosowanie do norm unijnych. Finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem dotacji.

Ref. Naczelnik Funduszu Ochrony Środowiska U.M. K-ce.

Zagadnienia organizacyjno-prawne związane z przebudową obiektów w świetle nowych przepisów prawa budowlanego.

Książki obiektów budowlanych.

Ref. Rzeczoznawca budowlany – inż. Władysław Kowal.

3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Zebranie 29.11.2011 r. godz. 16.00

Podsumowanie działalności za II półrocze.

Prognozowany plan pracy na I półrocze 2012 roku.

Zebranie 12.2011 r.

Uroczysta Wigilia z kolędami.


Informacje dodatkowe.

BIPH rozważa wspólnie z Prezydentem Bytomia organizację IV Forum Gospodarczego Małych i Średnich Firm. Przełom X/XI 2011 r.

Organizacja I Gali Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w kwietniu 2012 r.

Sala Muzeum Górnośląskiego przy ul. Korfantego.

Udział w Gali – Prezydent Miasta, Marszałek woj. Śląskiego, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Posłowie, Senatorowie.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa