Previous slide
Next slide

Otwarte zebranie przedsiębiorców miasta Bytomia

W dniu 24.03.2015 roku odbyło się otwarte zebranie przedsiębiorców miasta Bytomia z Prezydentem naszego miasta Damianem Bartylą. Zebranie prowadził Prezes BIPH Tadeusz Gapiński. Spotkanie miało bardzo ciekawy charakter,dotyczyło wykorzystania wielomilionowych środków unijnych jakie otrzyma Bytom na rewitalizację miasta. Prezydent Miasta Bytomia ,omówił możliwości wykonawcze dla przedsiębiorców w projektach tzw.twardych oraz miękkich, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców i długą dyskusją nad tematami w której udział wzięli: Michał Dąbrowski,Krzysztof Gajos,Tadeusz Gapiński,Roman Badura,Jerzy Podhajecki,Jacek K.Lipka.
Omówiono również podpisanie aktu założycielskiego Bytomskiego Klastra Rewitalizacji ,które odbyło się w listopadzie 2014r.
Ogólne miejskie spotkania bytomskich przedsiębiorców będą kontynuowane.

Prezes BIPH
Tadeusz Gapiński

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa