Fundusz Górnośląski SA od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im nisko oprocentowanego kapitału na inwestycje oraz bieżącą działalność. Rozwój firm z sektora MŚP ma ogromne znaczenie dla umacniania potencjału gospodarczego w województwie śląskim.

Fundusz Górnośląski SA jest kluczowym w województwie śląskim podmiotem:

– kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego,
– aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego,
– inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.


Fundusz Górnośląski SA oferuje przedsiębiorcą:

– pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe,
– dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP,
– oferta sieci „Enterprise Europe Network”,
– poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów oraz należytego wykonywania umowy
  dla firm z sektora MŚP,
– wsparcie procesu internacjonalizacji działalności biznesowej poprzez projekty międzynarodowe „Global Silesia” oraz „InterSilesia” realizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Projekt „Global Silesia” czyli, “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” ma na celu wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost świadomości MŚP w zakresie internacjonalizacji,
a także wzrost eksportu wśród firm z województwa śląskiego.

 

Projekt „InterSilesia” to oferta skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chcą uzyskać wiedzę i skorzystać z usług, które pomogą im rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.

Ponadto:

Udzieliliśmy 2799 pożyczek dla 2345 przedsiębiorstw na kwotę ponad 696,7 mln złotych
do końca 2021 roku.
135 mln złotych dofinansowania udzieliliśmy w ramach projektów, których celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników MŚP. Ze szkoleń i innych form kształcenia skorzystało 30.000 osób, dzięki czemu 8.000 firm zrealizowało swoje cele.

Więcej informacji na stronie www.fgsa.pl

Close Menu