Previous slide
Next slide

Oobrady BIPH 16.02.2007r

W dniu 15.03.2007 r. o godzinie 15:00 odbyło się zebranie Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Członkowie Izby zostali zaproszeni na dzisiejsze spotkanie do Urzędu Skarbowego w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 92.
Poczatek obrad:
Zebraniu przewodniczył Pan Naczelnik Urzędu Skarbowego Ryszard Knapczyk oraz pracownicy Urzędu Skarbowego w składzie

1. Wołek Karolina – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego

2. Pieczka Teresa – Kierownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Szeja Irena – Kierownik działu podatków pośrednich,

4. Hajdrowski Paweł – Starszy Inspektor, dział III VAT,

5. Mikucki Krzysztof – Inspektor,

6. Gwóźdź Joanna – Komisarz Skarbowy.
Zostały omówione następujące zagadnienia:
I. Wykładowca: Szeja Irena.
1. Podatek z tyt. darowizn trzeba odprowadzić do 7 dni od otrzymania darowizny.
2. Jak do tej pory w ustawie vatowskiej nie zaszły żadne zmiany. Proponowane poprawki do ustawy to:
– termin obowiązku podatkowego zostanie ujednolicony po zmianach w projekcie.
– przewiduje się zlikwidowanie sankcji art. 15 ust. 3 (czynności z tyt. zleceń, umów o dzieło, opodatkowanie czynności, gdzie wynika, że podatnik ponosi odpowiedzialność za wykonanie zlecenia, działa. Nie wlicza się w to umowę o pracę)
– rzeczoznawstwo i doradztwo jest opodatkowane od 01.05.2004 r.<br>- odliczenia:* na samochody osobowe przysługuje odliczenie podatku 60% ale nie więcej niż 6 000 zł.* grunty: zbycie, dzierżawa, sprzedaż, przeniesienie prawa użytkowania gruntów podlega opodatkowaniu. Stawka: 22 % z budynkiem lub jego częścią na gruncie, 7% lub zwolniony sam grunt.* Środki trwałe można odliczać przez 5 lat, nieruchomości można odliczać przez 10 lat.
II. Wykładowca: Hajdrowski Paweł.
Bezpośredni kontakt z klientem:

a) Telefonicznie – należy dokładnie sprecyzować pytanie/temat
b) Na okienku (kontakt bezpośredni) – należy zabrać ze sobą komplet dokumentów w celu sfinalizowania sprawy na miejscu. Należy zabrać ze sobą przede wszystkim pieczątki, książkę serwisową (jeżeli chodzi o kasy fiskalne).
c) Kontrole. Prawidłowości:
– Rozporządzenie na temat kasy fiskalnych obowiązuje jak na razie do 30.06.2007 r. po tym terminie rozporządzenie może zostać przedłużone.
– obowiązek instalacji kasy fiskalnych wynika z obrotu za rok bieżący 40 tyś. zł, ubiegły nie przekraczający 20 tyś zł.
– w celu uzyskania ulgi 50% wartości netto za kasę fiskalną podatnik musi złożyć pismo do Urzędu Skarbowego. Bez odpowiedniego pisma podatnik nie może się ubiegać o zwrot ulgi. Po złożeniu niniejszego pisma do Urzędu Skarbowego i uregulowaniu płatności za kasę fiskalną podatnik jest uprawniony do zwrotu ulgi. Możliwości odliczenia ulgi * na wniosek podatnika, * w deklaracji podatkowej. Każdy towar musi przejść przez kasę fiskalną. Należy tworzyć dzienne, miesięczne i roczne raporty ze sprzedaży towaru. Jeżeli w danym dniu nie jest dokonywana sprzedaż towarów (sklep zamknięty, brak prądu, awaria kasy fiskalnej) powinno się drukować raport dzienny kasy 0,00 zł. Nie wszystkie kasy są tak zaprogramowane, że wydrukują zerowy raport. Należy przy zakupie kasy fiskalnej spytać czy dana kasa będzie drukowała taki raport.<br>Programowanie kasy jest obowiązkiem podatnika i za złe zaprogramowanie odpowiada podatnik. Przykład prawidłowego programowania kas fiskalnych: należy wpisać dokładną nazwę towaru a nie dziedzinę, w jakiej się znajduje, tj. chleb, bułka, rogalik zamiast pieczywo; długopis, ołówek, papier zamiast art. biurowe; itp.
Należy również pilnować, co do dnia terminów serwisowania kas fiskalnych. 12 miesięcy (co do dnia), jeżeli minie ten termin podatnik traci ulgę.
III. Wykładowca: Mikucki Krzysztof.
1. Korekty:
– najczęstsze błędy podatnika na składanej deklaracji pierwotnej lub korygującej: * numer NIP, REGON, błędny okres deklaracji, składanie deklaracji na błędnym druku.- jeżeli jest składana korekta należy to zaznaczyć w odpowiedniej kratce w formularzu, że jest to korekta,- zaokrąglanie cyfr na deklaracji: powyżej 0,50 zł zaokrąglić do 1 zł, jeżeli poniżej 0,50 zł należy zaokrąglić do zera.
IV. Wykładowca: Pieczka Teresa.
1. Nowe terminy:
– „mały podatnik” – jest do taka osoba, która nie przekracza przychodu za roku ubiegły 3 180 000 zł.
– „mały podatnik” i osoby rozpoczynające działalność mogą amortyzować środek lub środki trwałe (1 lub kilka) o wartości nie przekraczającej 50 000 €.
– jest również nowa definicja „kosztów uzyskania przychodów”

2. Zmiany w księdze przychodów i rozchodów, Rozporządzenie Dz.U. Nr 36, obowiązuje od 15.03.2007 r.

3. Odliczenia:
– za internet – 760 zł rocznie (musi być faktura)
– ulga od podatku na dzieci uczące się lub młodzież studiującą do 25 roku życia będących na utrzymaniu rodziców – 120 zł rocznie. Obowiązuje od 01.01.2007 r.
V. Wykładowca: Gwóźdź Joanna.
1. Reklama może być zaliczana do kosztów, tj. znak firmowy, logo na długopisach, breloczkach, polarach itp.
Po omówieniu w/w tematów przez pracowników Urzędu Skarbowego, Pan Prezes Tadeusz Gapiński przedstawił członkom Izby Panią z Doradztwa Zawodowego w Bytomiu, która będzie naszym gościem na następnym spotkaniu, które odbędzie się 29.03.2007 r. Proszę o przygotowanie zapotrzebowania osób na konkretne stanowisko w celu przeszkolenia pracowników.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa