Fundusz Górnośląski SA

– Regionalnym Centrum Biznesu –

 • informujemy
 • doradzamy
 • kojarzymy partnerów gospodarczych
 • finansujemy: inwestycje, bieżącą działalność
 • dofinansowujemy rozwój kadr mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • realizujemy liczne projekty stymulujące rozwój przedsiębiorczości
 • wynajmujemy powierzchnie biurową oraz hale produkcyjne w Katowicach

Wspieramy na każdym kroku gospodarczego rozwoju  – od rozpoczęcia, aż po rozwój – jesteśmy Twoim centrum biznes!

Doradztwo i usługi informacyjne

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Sosnowcu i w Rybniku

udzielają odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich; oferują:

 • diagnozę wstępną projektu,
 • informację o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • dane kontaktowe do instytucji wdrażających Fundusze  Europejskie,
 • informację o bezpłatnych szkoleniach i studiach,
 • informację i pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wszystkie usługi są bezpłatne.

Wspieramy MŚP w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych rynków. Kojarzymy partnerów gospodarczych.

Jesteśmy partnerem największej na świecie sieci wspierającej MŚP w internacjonalizacji (ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów. W Polsce: 30 ośrodków, co najmniej 1 w województwie).

 

Baza Ofert Kooperacyjnych to zbiór:

 • ok 7 tysięcy profili
 • ponad 5 tysięcy  ofert i zapytań handlowych
 • blisko 2 tysiące ofert  i zapytania technologicznych
 • kilkadziesiąt ofert do programów badawczych 

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych

Projekt „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”

Fundusz Górnośląski S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim

– udzielamy dotacji na usługi z Bazy Usług Rozwojowych!

Wartość projekt: 180 mln zł

Okres realizacji: 2017-2023

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym także jednoosobowe działalności gospodarcze, z województwa śląskiego.

Na co?

Usługi szkoleniowe i doradcze (tzw. usługi rozwojowe) np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring – wybrane wyłącznie spośród oferty Bazy Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Kto może korzystać z usług?

Pracownicy MŚP zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, kadra zarządzająca, wspólnicy i partnerzy.

Ile?

  • 50% – 80% – poziom dofinansowania
  • 7 500 zł – średnia kwota dofinansowania na pracownika
  • 100 000 zł – maks. kwota dofinansowania na przedsiębiorstwo

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia Funduszu Górnośląskiego SA w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania?

 • ułatwiamy MŚP inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników;
 • dofinansowujemy usługi odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców;
 • stwarzamy przedsiębiorcom możliwość samodzielnego wyboru usług;
 • zapewniamy szybką reakcję na występujące potrzeby;
 • zapewniamy całościowe wsparcie obejmujące diagnozę potrzeb i wybór usług rozwojowych.

Uzyskujemy wysoką ocenę podczas audytów i monitoringów instytucji nadzorujących, jesteśmy doceniani przez naszych klientów, mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako operator środków pomocowych

Działalność pożyczkowa

Fundusz Górnośląski posiada największą ilość funduszy pożyczkowych w regionie.
Finansujemy inwestycje oraz bieżącą działalność firm.
Udzielamy pożyczek na start i na rozwój działalności gospodarczej
Oferujemy korzystne warunki: preferencyjne oprocentowanie, długi okres spłaty z możliwością karencji.

8 Funduszy Pożyczkowych:

  1. na finansowanie inwestycji przyczyniających się powstawania nowych miejsc pracy  – Komponent I (do 250 tys. zł na jedno miejsce pracy; )
  2. na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MMŚP  Komponent VII (pożyczka inwestycyjna do 500 tys. zł; obrotowa do 250 tys. zł)
  3. na finansowanie inwestycji realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa –  Komponent Ivc (do 120 tys. zł; wkład własny min 25%)
  4. Regionalny Fundusz Pożyczkowy (pożyczka inwestycyjna do 600 tys. zł; obrotowa do 120 tys. zł)
  5. Śląski Fundusz Pożyczkowy – pożyczka preferencyjna 1% (od 25 tys. do 1 mln zł)
  6. Śląski Fundusz Pożyczkowy (inwestycyjna do 1 mln zł; obrotowa do 600 tys. zł)
  7. Rozpocznij działalność– Pożyczymy Ci sukcesu (od 10 tys. do 50 tys. zł)

NOWY fundusz pożyczkowy: Silesia 2020

na podstawie umowy portfelowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020
Preferencyjne oprocentowanie
– stopa referencyjna KE z zastosowaniem Korzyści finansowej obniżającej oprocentowanie o 80% w stosunku do oprocentowania rynkowego

 • pożyczka obrotowa od 200 tys. do 1 mln zł
 • pożyczka inwestycyjna od 1 mln do 4 mln zł

Powierzchnie biurowe i magazynowe do wynajęcia

Fundusz posiada bardzo dobrze zlokalizowaną nieruchomość biurową z halami produkcyjnymi w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 188, bezpośrednio przy drodze krajowej, w odległości zaledwie 2 km od centrum z licznymi miejscami postojowymi dla najemców i ich klientów.
Oferujemy zróżnicowane powierzchnie biurowe już od 16 m2, stosując przy tym bardzo atrakcyjne ceny najmu. Wynajmujemy również pomieszczenia produkcyjno-magazynowe na hali wyposażonej w suwnice. Posiadamy także oświetlony i ogrodzony plac składowy.

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcą Nieruchomości tel. 605 321 617

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: fgsa.pl

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 387 27 71
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2018 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa