Previous slide
Next slide

Fundusze z Unii Europejskiej

Od dnia 12 kwietnia br. w każdy czwartek w godzinach 11:00 – 14:30 w siedzibie Izby przy ul. Chrobrego 34/5a, konsultant Sylwia Antoszczak odpowie na Państwa wszytkie pytania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, a w szczególności: z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.; na temat dostępnych programów pomocy finansowanych z budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje; dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu lub pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp.; na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych lub częściowo odpłatnych usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

Punkty Konsultacyjne świadczą usługi informacyjne dotyczące prezentacji i wyjaśnienia zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia; zakresu finansowania przedsięwzięcia danego programu dotacji; zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji; zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury porównania ofert, w tym udostępnienie listy akredytowanych wykonawców; warunków spełniania kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wparcie.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa