Previous slide
Next slide

Fundacja „Dom Nadziei” Debata dla pracodawców

 

28 kwietnia 2009 roku godz. 11.00

 

Bytomskie Centrum Kultury, Sala Akwarium

 

 

Fundacja „Dom Nadziei”

 

ul. Konstytucji 9; 41-905 Bytom

 

tel./fax 32 286 06 23; 32 387 15 87

 

www.domnadziei.pl

 

e-mail:fundacja@fdn.vel.pl

Debata dla pracodawców „Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych po ukończeniu terapii”

28 kwietnia 2009 roku godz. 11.00 Bytomskie Centrum Kultury, Sala Akwarium ul. Żeromskiego 27, 41-902 Bytom.

Projekt „Wychodzę z nałogu – idę do pracy! Wsparcie osób uzależnionych w województwie śląskim w zakresie ich aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej”

zakłada:

• Wsparcie osób uzależnionych w zakresie identyfikacji ich potencjałów i szans na rynku pracy

• Wzmocnienie postaw aktywności i zaradności życiowej osób wychodzących z uzależnień

• Integrację społeczną osób uzależnionych, podniesienie poziomu ich umiejętności kompetencji społecznych

• Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie uwrażliwiania ich na problematykę uzależnień wśród pracowników

• Wsparciem objęci są pacjenci ośrodków leczenia uzależnień

Projekt obejmuje:

• Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego

• Kurs języka angielskiego

• Kursy zawodowe

• Stworzenie stanowisk do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy

• Warsztaty poświęcone rozwojowi kompetencji społecznych

Projekt realizowany jest przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w Katowicach w partnerstwie z Fundacją Dom Nadziei w Bytomiu, Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach oraz Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej w Częstochowie.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2008 – listopad 2009

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa