Firma Energo

Firma Energo jest liderem rynku innowacyjnych technologii budownictwa. Specjalizujemy się w budowach osiedli mieszkaniowych, dużych obiektów użyteczności publicznej, a także ekskluzywnych apartamentowców. Podczas budowy wykonujemy wszystkiego rodzaju instalacje, a nasze budynki wyposażamy w nowoczesne i ekologiczne kotłownie. Cała inwestycja planowana jest i projektowana przez nasz zespół doświadczonych inżynierów i architektów. Dzięki profesjonalnemu działaniu zyskaliśmy setki klientów, sprawdź nas i Ty!

Energo budownictwo

Firma Energo od ponad 17 lat wykonuje kompleksowe inwestycje budowlane. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że budowa to złożony technicznie, organizacyjnie a przede wszystkim finansowo proces, dlatego szczególny nacisk kierujemy na fachowość i terminowość prowadzonych przez nas prac budowlanych.

Kompleksowe budownictwo Nasi klienci szczególnie cenią sobie komfort inwestowania z odpowiedzialnym i sprawdzonym partnerem. Realizujemy obiekty od koncepcji, poprzez wszelkiego typu formalności przy projektowaniu. Dostarczamy wszystkie wymagane pozwolenia (także pozwolenie na budowę), realizujemy budowę wraz z nadzorem inwestorskim, a po zakończeniu klient otrzymuje pozwolenie użytkowania obiektu. Podczas realizacji projektu szczególną uwagę zwracamy na wszelkie uwagi i uzgodnienia, aby maksymalnie sprostać oczekiwaniom wszystkich inwestorów. Po przekazaniu obiektu klient otrzymuje klucze wraz z pełną dokumentacją potrzebną do prawidłowego użytkowania inwestycji.

Profesjonalna kadra to wyjątkowy kapitał
Aby móc sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom zatrudniamy architektów, projektantów, inżynierów budownictwa i konstrukcji, a naszą pracę wspierają także geologowie i geodeci. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników, pozwala nam realizować inwestycje o wyjątkowo dużych obostrzeniach. Dzięki temu zyskaliśmy zaufanie wielu specjalistycznych placówek służby zdrowia.
 
Niezawodne zaplecze logistyczne przydaje się przy każdej inwestycji
Funkcjonując na rynku od wielu lat podejmowaliśmy wiele różnych robót budowlanych, ale każda z nich wymaga sprzętu, na który zawsze możemy liczyć. Wiedząc jak wiele zależy od niezawodności urządzeń, od wielu lat systematycznie inwestujemy w rozbudowę własnego zaplecza logistycznego, które spełnia bardzo rygorystyczne wymagania, a jego sprawność techniczna potwierdzana jest licznymi certyfikatami.

Instalacje gazowe

Dynamiczny rozwój branży gazów technicznych w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi w zakresie projektowania, doradztwa, montażu oraz serwisu instalacji gazowych. Prowadzimy prace w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, spożywczego, stalowego, spawalnictwa, laboratoriów medycznych, dystrybucji żywności, ochrony środowiska, produkcji szkła, elektroniki i półprzewodników.

Fachowa wiedza i doświadczenie
Nasi inżynierowie posiadają wyspecjalizowaną wiedzę obejmująca:
– aspekty techniczne takie jak własności gazów, materiałoznawstwo, mechanika płynów, znajomości dostępnej na rynku armatury gazowej wraz z jej parametrami oraz systemów wspomagających szczególnie detekcja, automatyka, sygnalizacja, sterowanie
– znajomość specyfiki poszczególnych branż: medycznej, farmaceutycznej, spożywczej, laboratoryjnej, przemysłowej, kriogenicznej;
– zagadnienia prawne: dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy specyficzne dla każdej z branż oraz uznane standardy branżowe wypracowane latami praktyki przez przemysł gazów technicznych;
– wymogi bezpieczeństwa związane z: ciśnieniem, niskimi temperaturami, palnością, wybuchowością, korozyjnością oraz toksycznością gazów;
– rolę i kompetencje jednostek notyfikowanych (UDT, TUV) na poszczególnych etapach realizacji inwestycji w różnych branżach;

  • Instalacje technologiczne gazów technicznych
  • Instalacje gazów specjalnych – wysokiej czystości
  • Instalacje gazów stosowanych w farmacji
  • Instalacje gazów medycznych
  • Stacje zgazowania i zaopatrywania w gazy
  • Instalacje gazów spożywczych

Profesjonalne doradztwo
Posiadamy zespół inżynierów z dużym doświadczeniem w branży. Rozpoczynając współpracę z nami mogą Państwo liczyć na doradztwo techniczne oraz rzetelne informacje dotyczące obowiązujących wymagań prawnych, przepisów, norm w zakresie realizowanych projektów i inwestycji.

Służba zdrowia
Konieczność modernizacji placówek służby zdrowia spowodowała dynamiczny rozwój działu projektowania instalacji gazów medycznych, które realizujemy z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz norm zharmonizowanych w szczególności: PN-EN ISO 7396-1:2007.

Nasza specjalistyczna wiedza zyskała uznanie w wielu placówkach opieki zdrowotnej, ale także w klinikach, aptekach czy pracowniach farmaceutycznych.

Produkcja specjalistycznych zbiorników gazów technicznych
Wieloletnie funkcjonowanie na rynku gazów technicznych pozwoliły nam uruchomić własną produkcje specjalistycznych zbiorników. Świadczymy usługi w zakresie transportu, posadowienia zbiornika, ale także przygotowania pełnej dokumentacji, po odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Produkowane przez nas zbiorniki, spełniają wszystkie normy UDT, oraz zyskały wszystkie wymagane zezwolenia potrzebne do funkcjonowania na europejskim rynku. Na zamówienie wykonujemy także nietypowe konstrukcje zbiorników dopasowane do wymogów naszych klientów.

Nowoczesne kotłownie

Właściwie zaprojektowana kotłownia pozwala na pokrycie rozmaitych potrzeb cieplnych w oparciu o pojedynczy kocioł lub też kilka kotłów, połączonych w kaskadę. Zasadniczym zadaniem kotłowni jest dostarczanie ciepła dla podstawowego systemu grzewczego budynku, na przykład grzejników. Możliwe jest także jednoczesne grzanie instalacji ogrzewania podłogowego czy ściennego a także podgrzewanie wody w basenie za pośrednictwem wymiennika ciepła. Połączenie tych funkcji z jednoczesnym przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej, przy zastosowaniu odpowiedniego sterowania, nie jest niczym nadzwyczajnym.

Najlepsze rozwiązania dla twoich wymagań

Wielkie znaczenie przy projektowaniu kotłowni ma dobór odpowiednich rozwiązań do potrzeb, jakie stawia się przed kotłownią. Wybór taki poprzedzamy analizą ekonomiczną, z której wynika, jakie rozwiązanie przyniesie Inwestorowi maksimum korzyści w stosunku do poniesionych nakładów finansowych. Jak wykazała wieloletnia praktyka iluzorycznym bywa w tym przypadku stosowanie metody ‚tanich rozwiązań’. Niejednokrotnie okazało się już, że koszt samej inwestycji po uwzględnieniu wieloletnich wydatków na gaz czy prąd przestawał być kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnych urządzeń czy technologii.
 
Inteligentne i ekologiczne pompy ciepła
Firma Energo specjalizuje się również w ekologicznych i nowoczesnych urządzeniach grzewczych przekazujących energię nagromadzoną w gruncie, wodzie, czy powietrzu do systemu grzewczego budynku.

Projektowanie

Nasza kilkunastoletnia obecność na rynku zaowocowała powstaniem zgranego zespołu doświadczonych projektantów. Nasi pracownicy to nie tylko architekci, ale także inżynierowie budownictwa , konstrukcji oraz specjaliści z zakresu projektowania nowoczesnych instalacji.

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym

Zlecając nam usługi projektowe, konsultingowe lub nadzory budowlane uzyskuje się pewność wykonania usługi, która bazuje na rzetelnym i interdyscyplinarnym podejściu do analizowanych zagadnień technicznych. Zapewniamy wykonanie dokumentacji projektowej, z pełną koordynacją oraz integracją wszystkich systemów budynkowych, przy zapewnieniu ekonomiki rozwiązań projektowych i formalno- prawnych całego procesu budowlanego. Projektujemy zarówno pojedyncze budynki jak i całe osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, a także usługowe uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy i wymagania inwestora.
 
 
Pełnimy kompleksowy nadzór techniczny nad budową oraz bierzemy odpowiedzialność za odbiór obiektu do użytkowania.

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: energobytom.pl

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 387 27 71
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2018 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa