Debata organizowana przez Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Chaos podatkowy, niepewność prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej!

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce u progu roku 2022 – OCENA I REKOMENDACJE – to był temat piątkowych (11.02.2022r) obrad Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego przewodniczącym jest senator Adam Szejnfeld.

W posiedzeniu, które odbyło się w formule hybrydowej udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło reprezentanta Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej prezesa Krzysztofa Gajos.

Zaplanowana na dwie godziny debata przeciągnęła się prawie do czterech, gdyż tak żywa była dyskusja przepełniona krytyką rządu i wyrażaniem gorzkich słów na temat obecnej, bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorców w Polsce.

W dyskusji przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych z całej Polski prezentowali nie tylko swoje oceny i opinie, ale także podawali konkretne przykłady negatywnych skutków wprowadzanych w Polsce przepisów prawa, które zamiast służyć rozwojowi, to go hamują. Postulowano także uchylenie ustaw podatkowych „Polskiego ładu”, wprowadzenie nowego systemu stanowienia praca uwzględniającego obowiązkowe konsultacje społeczne wszystkich projektów ustaw, a także wsparcie branż szczególnie dotkniętych skutkami podwyżek, szczególnie cen energii elektrycznej i gazu.

Przewodniczący Adam Szejnfeld podsumowując postulaty i wnioski zgłoszone przez uczestników, zaapelował do rządu o współpracę na rzecz polskich przedsiębiorców z sektora MSP.

Close Menu